Site banner

Sơ kết hoạt động Hội CCB 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 26/6/2018, Hôị Cựu Chiến binh huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết hoạt Hội Cựu Chiến binh 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB Bến Tre, ông Trần Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đến dự.

6 tháng qua, các cấp Hội Cựu Chiến Binh ( CCB ) trên địa bàn huyện đã phối hợp vận động hội viên tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cụ thể như vận động xây dựng và bàn giao 12 căn nhà tình nghĩa, nghĩa tình đồng đội, với tổng kinh phí trên 900 triệu, trong đó thân nhân gia đình góp 370 triệu đồng. Duy trì và phát triển mới hơn 100 dây hụi không lời, có trên 2.800 hội viên tham gia, với số tiền là 265 triệu đồng. Phối hợp vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trao tặng 450 xuất quà cho gia đình hội viên nghèo, gia đình chính sách, trao tặng học bỗng, học phẩm cho con em gia đình hội viên, với tổng trị giá gần 180 triệu đồng. Ngoài ra, còn vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tốt các phong trào cách mạng ở địa phương như: Tuyển quân, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã nông thôn mới, phong trào thi đua CCB gương mẫu, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Tùng Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 đó là: Triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận hội viên. Làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, hội viên. Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở. Vận động cán bộ, hội viên đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ với các ngành, đoàn thể có liên quan thực hiện một số chương trình lớn như: Đồng khởi khởi nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc… thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Câu lạc bộ Cựu Quân nhân.

Lê Chẳn