Site banner

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí năm 2014

Sở Thông tin và Truyền thông  vừa tổ chức Lớp tập huấn Công tác thông tin đối ngoại và phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí năm 2014 cho 120 đại biểu là đại diện lãnh đạo, người phát ngôn, cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe ông Lê Văn Nghiêm Cục Trưởng Cục Thông tin đối ngoại thông tin về tình hình thế giới, tình hình biển Đông, việc quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới và các kỹ năng tổ chức họp báo, viết và công bố thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, kỹ năng tổ chức họp báo định kỳ, đột xuất; kỹ năng xử lý sự cố phát ngôn; kỹ năng thiết lập mối quan hệ với giới truyền thông.…Đặc biệt, báo cáo viên đã đi sâu trình bày, phân tích các nội dung Quy chế phát ngôn ;  trong đó nhấn mạnh đến chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin định kỳ, đột xuất; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; tiêu chuẩn của người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn…

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết, kiến thức, năng lực phân tích đánh giá thông tin, đặc biệt là thông tin đối ngoại. Qua đó, tạo chuyển biến trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, tạo sự thống nhất trong công tác thông tin, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế Việt Nam trên thế giới.

  T.A