Site banner

Tỉnh tổ chức giải ngạch, kết nạp lực lượng dân quân tự vệ

 

      Phường 7, TP. Bến Tre tổ chức giải ngạch và kết nạp lực lượng Dân quân tự vệ.       Phường 7, TP. Bến Tre tổ chức giải ngạch và kết nạp lực lượng Dân quân tự vệ
 

Trên địa bàn tỉnh năm 2023 có 2.914 lực lượng DQTV được các xã, phường, thị trấn trao quyết định giải ngạch. Đây là lực lượng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua.Năm 2023, toàn tỉnh có 2.826 lực lượng dân quân mới được kết nạp, giảm 146 đồng chí so với năm 2022 do sáp nhập ấp. Số chiến sĩ DQTV mới này tham gia huấn luyện trong tháng 3-2023.

Tin, ảnh: Đặng Thạch