Site banner

Tổng kết công tác chống khai thác thủy sản (IUU)

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

                              Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh - Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 689 tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh chủ trì.

Trong năm 2021, toàn tỉnh có 7 tàu/51 ngư dân khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài. Trong đó, vi phạm vùng biển Thái Lan 1 tàu/6 ngư dân; Malaysia 6 tàu/45 ngư dân. So với cùng kỳ, số lượng tàu vi phạm giảm 3 chiếc. Tất cả đều là tàu lưới kéo hoạt động ở Cà Mau. Đã xử phạt 6/7 chủ tàu vi phạm trong năm 2021, tổng số tiền phạt 4,8 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đánh giá: Năm qua, tỉnh có nhiều nỗ lực trong công tác chống khai thác IUU. Bước đầu đã có sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương có sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chống khai thác IUU, đã cố gắng tập trung khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong thực hiện công tác chống khai thác IUU thời gian qua.

Thảo luận tại cuộc họp, nhiều ý kiến của đại biểu nhận định tình hình tàu cá Bến Tre vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra vi phạm vẫn còn rất cao.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh cho biết: Năm 2022, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đặt mục tiêu gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của EC, trong đó tiêu chí hàng đầu phải đạt là chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh: Mục tiêu chấm dứt tàu cá khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài trong năm 2022 đối với tỉnh là nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng quyết tâm phải đạt được. Yêu cầu tất cả sở, ngành tỉnh, địa phương, đoàn thể liên quan phải phấn đấu, quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để mọi người dân trên địa bàn tỉnh tiếp cận thường xuyên thông tin về chống khai thác IUU. Từng sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện đăng ký với BCĐ 689 tỉnh nội dung cụ thể về công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Thường trực BCĐ. Kinh phí thực hiện lồng ghép trong kinh phí hoạt động được cấp của sở, ngành, địa phương.

Tin, ảnh: C. Trúc