Site banner

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

710-544100758am33274348am-phu-066-1.jpg

 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

 

 

Hệ thống trưng bày của triển lãm gồm 3 phần. Phần thứ nhất là Văn bản cổ với 23 thư tịch cổ và một số văn bản chữ Hán, chữ Nôm của các triều đại phong kiến trước đây khẳng định chủ quyền của các triều đại Việt với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 38 châu bản triều Nguyễn (trong đó có 2 châu bản bằng chữ Quốc ngữ và 1 châu bản viết bằng chữ Chăm).

Tiếp theo là 3 nhóm bản đồ với 11 tấm do người Việt vẽ, 13 tấm do các quốc gia phương Tây vẽ và 17 tấm do Trung Quốc và phương Tây cùng vẽ song có rất nhiều bản đồ do Trung Quốc vẽ đã không có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phần ba là những tư liệu hình ảnh về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong giai đoạn phát triển của đất nước.

 

730-825100931am44174348am-phu-067-1.jpg 
Các đại biểu tham quan Triển lãm.

 

Triển lãm nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng, vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm sẽ được tổ chức đến ngày 22-3.

 

 

Theo: baohaiquanvietnam.vn