Vững vàng bảo vệ địa bàn biên giới biển

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia rất toàn diện: Không những bảo vệ an toàn đường biên trên biển về mặt địa lý mà còn phải phối hợp với các lực lượng, các ngành, các cấp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ sở chính trị xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân các dân tộc ở biên giới, bờ biển, hải đảo gắn chặt công tác bảo vệ biên giới, vùng biển - đảo với xây dựng biên giới, vùng biển vững mạnh toàn diện. Từ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Văn Lùng, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa Đại thuộc Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bến Tre luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đề ra những giải pháp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển; chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

Bản thân đồng chí luôn gương mẫu, nỗ lực phấn đấu trong mọi hoạt động; chủ động cùng với cấp ủy, chỉ huy chỉ đạo các đội công tác nghiệp vụ, đặc biệt là Đội vận động quần chúng thường xuyên bám địa bàn, nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng và tình hình nhân dân khu vực biên giới để làm tốt công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua công tác tuyên truyền, vận động đã giúp cho cán bộ, hội viên và nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để phối hợp với đơn vị và các lực lượng chức năng trong bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển trên địa bàn. Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn.

Trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Thiếu tá Nguyễn Văn Lùng luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Làm tốt công tác quản lý bộ đội, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phục vụ cho công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Duy trì nghiêm việc chấp hành nền nếp chính quy, các chế độ rèn luyện kỷ luật… Thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về quản lý kỷ luật, pháp luật và an toàn giao thông, xây dựng đơn vị ngày càng chính quy vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, trong việc tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với Bộ đội Biên phòng" và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm", Thiếu tá Nguyễn Văn Lùng luôn nhận thức rằng, học tập và làm theo gương Bác là yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay, nhằm xây dựng xã hội mới, con người mới phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" bản thân luôn xây dựng cho mình lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; không chao đảo, cơ hội hoặc có tư tưởng hoài nghi, dao động trước mọi diễn biến của tình hình; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ khi tổ chức phân công. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên, xây dựng lối sống trong sạch lành mạnh; giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", không đua đòi chạy theo lối sống thực dụng, không vụ lợi, vun vén làm ảnh hưởng xấu đến uy tín cá nhân và tổ chức. Có mối quan hệ đoàn kết tốt với các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn. Trong "làm theo" tấm gương đạo đức của Bác đồng chí đã cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị tích cực thực hiện các phong trào thi đua với nhiều đột phá, hiệu quả thiết thực, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh chống tội phạm, giúp dân phòng, tránh thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo… để lại nhiều tình cảm sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tin yêu của nhân dân.

Trong công tác, sinh hoạt giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo tập thể với phân công cá nhân phụ trách; duy trì tốt kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội, chấp hành nghiêm các quy định, quy chế trong tổ chức và sinh hoạt; luôn tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với những nhận thức sai trái, những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, trước hết là các biểu hiện thực dụng, vụ lợi, vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới của Tổ quốc.

Từ sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, Thiếu tá Nguyễn Văn Lùng được Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng tỉnh khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh tặng 01 giấy khen và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng 02 năm liền 2010, 2011. Với tâm niệm rằng bảo vệ, gìn giữ chủ quyền biên giới quốc gia hiện nay đòi hỏi phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn thực hiện: cần, kiệm, liêm, chính, cảnh giác, mưu trí dũng cảm, không ngại gian khổ, hy sinh… thì mới hoàn thành tốt nhiệm việc. Vì vậy, đồng chí đã cùng với cán bộ, chiến sĩ đơn vị không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để luôn sống và làm việc theo phương chậm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương".

Trương Nhiễn

Các tin cùng chuyên mục