Xây dựng địa bàn biên giới biển vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển của tỉnh

Bến Tre là tỉnh ven biển có đường biên giới dài 65 km tiếp giáp với biển Đông, đóng vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng - an ninh của cả nước. Trong những năm qua, đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân tuyến biên giới biển đã được cải thiện đáng kể, song ở một số địa phương, do cơ sở hạ tầng còn thấp kém, nên đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Số hộ nghèo tỷ lệ còn khá cao, trình độ dân trí không đồng đều so với các địa phương khác, tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý bảo vệ địa bàn biên giới biển của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã quán triệt triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các nội dung biện pháp công tác biên phòng đến từng cấp ủy, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ các đơn vị cơ sở, qua đó kịp thời làm công tác tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó các Đồn Biên phòng làm nòng cốt trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, quốc phòng - an ninh trên toàn tuyến biên giới biển của tỉnh; thường xuyên bám địa bàn, cùng ăn cùng ở cùng làm với nhân dân, chủ động nắm tình hình làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, Đoàn, Hội, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 CT/TU về việc tăng cường công tác vận động quần chúng trong tình hình mới, năm 2009 cho đến nay BĐBP tỉnh đã chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân đã thật sự đi vào chiều sâu, phát huy được sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị các xã biên giới biển vững mạnh về mọi mặt. Đã phối hợp, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức, cán bộ, đã đưa đi bồi dưỡng đào tạo nguồn cán bộ kế thừa 93 lượt đồng chí; thay đổi 7 bí thư đảng ủy, 6 chủ tịch, 8 phó chủ tịch UBND xã, 32 cán bộ đầu ngành gồm công an, quân sự, phụ nữ cấp xã và 13 bí thư chi bộ, 33 trưởng ấp; đã củng cố 37 Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự, 41 đội dân phòng, 642 lượt tổ nhân dân tự quản, 65 chi, tổ hội nông dân, 79 lượt chi, tổ hội phụ nữ… Từ đó, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự năng động của các ban ngành, đoàn thể các xã biên giới biển ngày càng được nâng cao, tạo được lòng tin của nhân dân trên khu vực biên giới biển.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy.

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng củng cố cơ sở chính trị, lực lượng BĐBP tỉnh còn tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; cụ thể: thường xuyên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh xây cất 28 căn nhà tình nghĩa, tổng trị giá 840.000.000 đồng; 147 căn nhà tình thương, tổng trị giá 1.764.000.000 đồng; xây dựng 181 nhà Đại đoàn kết tổng trị giá trên 5 tỷ đồng tặng cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo trên địa bàn biên giới biển đang gặp khó khăn về nhà ở. Ngoài ra còn vận động xây dựng, sửa chữa được 6 công trình dân sinh trên địa bàn, tổng trị giá 646.000.000 đồng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp, đã khám điều trị bệnh miễn phí cho nhân dân được 4.261 lượt với trị giá số tiền thuốc là 47.850.000 đồng. Qua đó, góp phần cùng địa phương xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới biển.
 
Thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không ngừng chỉ đạo tổ chức xây dựng lực lượng chính quy, vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi hoạt động của các loại đối tượng, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo trật tự xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới biển của tỉnh. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân ở các địa bàn trọng điểm; tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng cơ sở chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và phát triển kinh tế các xã biên giới biển giàu về kinh tế, tiến bộ về xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh, làm nền tảng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Phương Khánh

Các tin cùng chuyên mục