Site banner

Quốc phòng - An Ninh

Ngày 13-11-2019, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh phòng, chống phản động trên địa bàn tỉnh. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập, lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trường...
Ngày đăng: 22/11/2019
Trong những năm qua tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Tại Huyện Bình Đại, tình hình an ninh, trật tự và tuyến biên giới biển...
Ngày đăng: 15/10/2019
Thời gian gần đây, tình hình tội phạm trộm cắp xe mô tô diễn biến phức tạp, hoạt động của bọn trộm ngày càng tinh vi, liều lĩnh, có tổ chức, làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Mặc dù các cơ quan...
Ngày đăng: 09/10/2019
Hiện nay, tình hình tệ nạn ma túy đang diễn biến phức tạp. Tại tỉnh, số người sử dụng các chất ma túy đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Trong số các loại ma túy mà giới trẻ hiện sử...
Ngày đăng: 09/10/2019
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, trong 9 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, ổn định. Đấu tranh phòng chống...
Ngày đăng: 04/10/2019
Việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, Sở luôn thực hiện nghiêm...
Ngày đăng: 03/10/2019
Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức xã hội và người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh với các...
Ngày đăng: 03/10/2019