Site banner

Quốc phòng - An Ninh

Trong năm 2011, Bộ đội Biên phòng Bến Tre đã phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan như: Công an, Quân sự, hệ thống chính trị 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, bảo vệ vững chắc chủ quyền an...
Ngày đăng: 07/09/2015