Thông tin truyền thông biển, đảo

Ngày đăng: 15/09/2015
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần...
Ngày đăng: 15/09/2015
Công ước MLC được xây dựng trên cơ sở tập hợp 68 công ước về lao động hàng hải đã được ILO thông qua từ năm 1919. MLC quy định tiêu chuẩn về quyền và lợi ích của thủy thủ, phù hợp với Công ước quốc...
Ngày đăng: 15/09/2015
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần...
Ngày đăng: 15/09/2015
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần...
Ngày đăng: 15/09/2015
Tại buổi phát động chiến dịch "Kết nối Biển Đông", nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã ủng hộ với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Ngoài ra, một ngày trước khi diễn ra cuộc vận động đã có hơn 186...
Ngày đăng: 15/09/2015
Trong hai ngày 14-15/9, tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, đã diễn ra cuộc họp lần thứ 6 Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN-Trung Quốc và cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Công tác chung ASEAN-Trung Quốc về triển...
Ngày đăng: 15/09/2015
Châu bản triều Nguyễn là một loại văn bản hành chính của các vương triều phong kiến Việt Nam dưới thời các vua nhà Nguyễn. Việc xác lập và thực thi chủ quyền của triểu đình nhà Nguyễn trên hai quần...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin truyền thông biển, đảo