Site banner

Thông tin truyền thông biển, đảo

Chưa tròn tháng, Sở Thông tin và Truyền thông Bến Tre phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 3 lớp tập huấn, cho trên 300 lượt cán bộ, lãnh đạo, chuyên viên trong tỉnh về tình hình biển...
Ngày đăng: 07/09/2015
Khu vực biên giới biển tính từ biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính các xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. Tỉnh Bến Tre có có 9 xã thuộc khu vực biên giới biển như:...
Ngày đăng: 07/09/2015