Ba Tri bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở

Ngày 17/5/2018, Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở năm 2018 cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt Mặt trận, các đoàn thể xã, thị trấn, tổ trưởng tổ Dân vận, bí thư chi bộ, trưởng ấp các ấp, khu phố.

Học viên tham dự lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày học tập, học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường công tác Dân vận trong tình hình mới; một số vấn đề về công tác vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay và tổ chức hoạt động của tổ Dân vận ấp khu phố; công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; nội dung, phương thức xây dựng mô hình dân vận khéo trong tình hình hiện nay.

Lớp tập huấn giúp đại biểu nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ và kỹ năng để thực hiện tốt công tác dân vận ở địa phương trong tình hình mới.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục