Họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

Năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23/11 hàng năm là ngày Di sản văn hóa Việt Nam nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào về tinh hoa văn hóa dân tộc đã được chung đúc và truyền giữ trong suốt hàng ngàn năm qua.

  

Ông Nguyễn Quang Trị - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa tỉnh phát biểu chào mừng

Hội Di sản Văn hóa tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ( 23/11/2005- 23/11/2014). Đến dự có ông Trần Ngọc Tam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và hội viên các chi hội trực thuộc.

Hội Di sản Văn hóa Bến Tre được thành lập ngày 4-9-2012, hiện có 223 hội viên hoạt động tại 11 chi hội trực thuộc, trong thời gian qua Hội đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản Văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh. Hội đã biên soạn các ấn phẩm văn hóa,  nói chuyện chuyên đề, tổ chức các lớp tập huấn cho các hội viên.

Tại buổi họp mặt, các hội viên đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị Di sản tại địa phương mình; đề xuất nhiều giải pháp nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh và huy động các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Ông Trần Ngọc Tam- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương tinh thần, sự nỗ lực đóng góp của cán bộ, hội viên; đánh giá cao các hoạt động nghiên cứu và trưng bày hướng tới các nội dung tôn vinh giá trị văn hóa Việt Nam, giới thiệu về văn hóa tỉnh nhà và các chủ đề khác; hướng tới cần tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí đẩy mạnh hoạt động giới thiệu về Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, qua đó quảng bá, giới thiệu và khuyến khích sự quan tâm của công chúng về di sản văn hóa Việt Nam nói chung và di sản văn hóa địa phương nói riêng…

Ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trực thuộc Hội      

Dịp này, ông Lư Văn Hội - Giám đốc Bảo tàng tỉnh thông qua quyết định thành lập Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hát sắc bùa Bến Tre trực thuộc Hội.

 Tin, ảnh  Chí Nhân

Các tin cùng chuyên mục