Ba Tri- hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động Ban thanh tra nhân dân- giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn năm 2014

Quang cảnh hội nghị

Vừa qua, tại xã Mỹ Nhơn huyện Ba Tri, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm hoạt động  mô hình điểm của Ban thanh tra nhân dân- giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2014. Đến dự hội nghị có đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre cùng các ngành, đoàn thể huyện và ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn trong huyện.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị.

Mô hình thí điểm hoạt động Ban thanh tra nhân dân- giám sát đầu tư của cộng đồng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Tri xây dựng tại xã Mỹ Nhơn vào đầu năm 2014. Qua một năm thực hiện, mô hình điểm về hoạt động thanh tra nhân dân- giám sát đầu tư của cộng đồng xã Mỹ Nhơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban thanh tra nhân dân xã đã giám sát việc hòa giải 25 trường hợp có liên quan đến việc tranh chấp đất đai, hợp đồng kinh tế, hôn nhân gia đình, thừa kế tài sản; phối hợp Hội đồng nhân dân và các đoàn thể xã giám sát 2 cuộc về dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước, các qui định thu phí lệ phí, giám sát 1 cuộc về thu phí đèn đường và giám sát 1 cuộc về các khoản thu, chi trong vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn. Tổ chức giám sát 11 công trình xây dựng đường giao thông với tổng chiều dài 2.530m, kinh phí 824 triệu đồng; giám sát việc xây dựng 3 nhà tình nghĩa, 5 nhà tình thương. Phối hợp Ban quản lý dự án huyện, Ủy ban nhân dân xã giám sát 5 dự án với tổng vốn đầu tư gần 27 tỷ đồng. Hầu hết các công trình được giám sát đều được thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính; việc thi công đảm bảm an toàn, đúng theo thiết kế kỹ thuật. Bên cạnh đó, một số công trình chưa được thực hiện đảm bảo cũng được Ban thanh tra nhân dân xã kiến nghị đến ngành chức năng và đơn vị thi công khắc phục. Đặc biệt qua giám sát, Ban thanh tra nhân dân xã Mỹ Nhơn đã phát hiện và đề nghị Ủy ban nhân dân xã thu hồi 1 vụ chiếm dụng đất công, 1 vụ xét hộ nghèo sai đối tượng. Nhìn chung, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các công trình; đồng thời hạn chế tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân.

                                                                                        Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục