Ba Tri hội nghị sơ kết công tác liên tịch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và triển khai thực hiện Chỉ thị 47 về phòng cháy, chữa cháy

Vừa qua, Công an huyện Ba Tri tổ chức hội nghị sơ kết công tác liên tịch phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai thực hiện Chỉ thị 47- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Ông Nguyễn Văn Lai- Bí thư Huyện ủy chủ trì hôi nghị.

Trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại huyện Ba Tri đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phát động phong trào toàn dân phòng chống tội phạm thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt các tổ, nhóm, hội…Toàn huyện đã tổ chức được trên 6.000 cuộc tuyên truyền cho hơn 93.000 lượt người dân. Bên cạnh đó, huyện Ba Tri cũng đã thành lập và đia vào hoạt động ổn định, có hiệu quả 24 câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, 24 ban hòa giải cấp xã và các tổ hòa giải ở các ấp, khu phố. Các xã, thị trấn đã tổ chức lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Xây dựng và thường xuyên cũng cố đội dân phòng, Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ở tất cả các ấp, khu phố. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình phòng chống tội phạm như mô hình liên kết tứ trụ, tiếng mõ an ninh … Qua các phong trào đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, từ đó mọi người đã tích tực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Đã có gần 47 tin tức do dân cung cấp có giá trị giúp công an điều tra làm rõ 31 vụ việc hình sự và Nhìn chung, Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tại huyện ngày một hiệu quả, tình hình an ninh trật tự được giữ ổn định. Tinh thần tự giác, tích cực tham gia phòng chống tội phạm của phần lớn nhân dân có chuyển biến tích cực, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu đều khắp các địa bàn dân cư.

Hội nghị cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục