Ba Tri: Hội thảo phổ biến dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre

Ngày 29/7/2014, huyện Ba Tri tổ chức hội thảo phổ biến Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tại khu vực huyện Ba Tri. Đến dự hội thảo có ông Nguyễn Trúc Sơn- Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, kiêm giám đốc Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre. Ông Huỳnh Văn Hôn- Phó chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn huyện Ba Tri.

Ông Nguyễn Trúc Sơn- Giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh, kiêm giám đốc dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre triển khai dự án. Ảnh: M.Đ

Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long tỉnh Bến Tre là chương trình tiếp nối của dự án hỗ trợ kinh doanh với người nghèo do Quỹ phát triển nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tài trợ. Dự án thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long khu vực huyện Ba Tri sẽ được thực hiện trong thời gian 6 năm từ năm 2014 đến năm 2020. Toàn bộ dự án có 3 hợp phần gồm: Xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu; Đầu tư cho sinh kế bền vững và hợp phần quản lý dự án.

Mục tiêu của dự án là xây dựng năng lực thích ứng cho các cộng đồng và các tổ chức mục tiêu để thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, cải thiện chất lượng cuộc sống và thu nhập từ việc tham gia vào các hoạt động kinh tế để có thể ứng phó với rủi ro của biến đối khí hậu. Về mục tiêu lâu dài, dự án nhằm xây dựng sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn trong điều kiện môi trường thay đổi.

                                                                                      Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục