Site banner

Ba Tri - hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2015-2016

Ngày 01/12/2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri tổ chức lễ khai mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2015-2016. Ông Phan Văn Lâm- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện uyện phát biểu khai mạc hội thi.

Quang cảnh hội thi

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi huyện Ba Tri năm học 2015-2016 có 50% giáo viên chủ nhiệm ở các trung học cơ sở và tiểu học tham gia. Hội thi có 4 phần gồm thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, thi viết, thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp và thi kể về công tác chủ nhiệm. Qua vòng sơ tuyển, ban tổ chức đã chọn 168 giáo viên cấp tiểu học và 105 giáo viên cấp trung học cơ sở tiếp tục dự thi vòng trong. Nội dung thi gồm các tài liệu có liên quan đến công tác chủ nhiệm, sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; thi viết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp; thi ứng xử tình huống sư phạm do ban tổ chức đưa ra và kể về một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm. Dự kiến hội thi sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày từ ngày 1 đến ngày 5/12/2015. Kết quả hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ cấp giấy chứng nhận giáo viên chủ nhiệm giỏi năm học 2015-2016 cho các giáo viên có nội dung thi đạt chất lượng tốt.

Được biết, hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện được tổ chức hàng năm nhằm phát hiện, tuyên dương và khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên chủ nhiệm; khuyến khích và tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm nâng cao vai trò, năng lực và sáng tạo, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Qua hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi để làm cơ sở đăng kí tham dự hội thi cấp tỉnh.

Minh Đức