Ba Tri - tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở năm 2019

Trong 2 ngày 16 và 17/5/2019, Ban Dân vận Huyện ủy Ba Tri phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận cơ sở năm 2019.

Tại lớp tập huấn, học viên được quán triệt các nội dung về Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Dân vận trong tình hình mới; Công tác Dân vận chính quyền cấp xã và quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị cơ sở gắn với hoạt động của Tổ Dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo; Các hoạt động quần chúng trong tín đồ các tôn giáo; Công tác Dân vận chính quyền và thực hiện Quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác dân vận các xã, thị trấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ; đồng thời nắm chắc những quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, vận dụng làm tốt công tác vận động quần chúng tại cơ sở.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục