Ba Tri: Thực hiện Đề án 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”

Ngày 22/5/2018, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tuyên giáo làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT, ngày 05/5/2015 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” tại Ba Tri. Tham gia còn có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 3 năm qua, Đề án số 01 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam” được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ba Tri và các tổ chức thành viên quán triệt, triển khai và thực hiện đạt kết quả quan trọng. Tổ chức nhiều nội dung, mô hình về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền như thông tin, tuyên truyền qua cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị”, tổ chức hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi trong thực hiện cuộc vận động; hướng dẫn thành lập Tổ vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thông tin, tuyên truyền qua công tác đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; xây dựng và thực hiện có hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xã hội; tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức hoạt động cho Trưởng ban công tác Mặt trận; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản; xây dựng các gương điển hình trong Nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng hướng dẫn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền việc tổ chức Ngày Đại đoàn kết toàn dân; viết tin, bài phản ánh kết quả hoạt động cộng tác với báo, đài, đồng thời cung cấp tài liệu, báo cho cơ sở để tuyên truyền. Bên cạnh đó, còn phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, dư luận xã hội thông qua nhiều hình thức. Qua đó góp phần tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến tận người dân, phát động và thực hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, làm tốt công tác vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, giúp lãnh đạo huyện, tỉnh có những định hướng, quyết sách lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban tuyên giáo đánh giá cao kết quả đạt được. Đồng thời lưu ý Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần tập trung thực hiện một số vấn đề như tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền hàng năm; nâng cao trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở trong công tác nắm bắt dư luận xã hội; đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận từ huyện đến cơ sở; quan tâm công tác giao ban, trao đổi rút kinh nghiệm công tác thông tin, tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những điểm nghẽn trong công tác tuyên truyền; củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, các chi tổ hội các đoàn thể.

Trần Xiện

Các tin cùng chuyên mục