Ba Tri thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội năm 2015

Năm 2015, song song với việc tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền huyện Ba Tri đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách và huy động nhiều nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng người có công, gia đình chính sách, người nghèo... thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội; chương trình mục tiêu xóa đói, giảm nghèo; các chương trình hỗ trợ về giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch; trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh khó khăn,... Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người có công, gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn huyện Ba Tri ngày càng được cải thiện.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được huyện quan tâm thực hiện tốt.

Cụ thể, huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo, đã xây dựng tặng 43 căn nhà tình nghĩa, nhà nghĩa tình động đội, 162 căn nhà tình thương; thăm và trao tặng trên 22.790 suất quà (tổng trị giá quà tặng 5,3 tỷ đồng) cho các đối tượng có công, gia đình chính sách, hộ nghèo. Bên cạnh đó, các phong trào “Tương thân tương ái”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội, các đơn vị, cá nhân thực hiện đã đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người dân, nhất là đối với các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, người nghèo.

Chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, học sinh, sinh viên, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt. Trong năm đã cấp trên 12.300 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, trên 7.000 thẻ cho hộ cận nghèo; Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, trong năm huyện đã giải quyết việc làm cho 1.878 lao động; xuất khẩu làm việc nước ngoài 165 lao động; đào tạo nghề cho 750 lao động nông thôn.

Các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thông tin, cung cấp điện, nước sinh hoạt, bảo đảm điều kiện đi lại... được quan tâm phát triển, nhất là ưu tiên đầu tư cho vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn. Đến nay 100% số xã, phường đã có trạm y tế; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đủ 8 loại vaccin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng đạt 100%. Bên cạnh đó, huyện còn vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 5.000 lượt người, cùng các chính sách hỗ trợ khác … cũng được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đã tạo ra động lực lớn giúp người nghèo vươn lên.  Kết quả huy động học sinh các cấp học đều đạt với chỉ tiêu kế hoạch; toàn huyện Ba Tri có 23/24 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi; 08 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; duy trì chuẩn phổ cập giáo dục  trung học cơ sở 24 xã, thị trấn; 17 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học; toàn huyện có 18 trường đạt chuẩn quốc gia.

Toàn huyện hiện có  44,7% số hộ sử dụng nước máy; trên 99,8 % số hộ sử dụng điện lưới,...

Để từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đặc biệt là các đối tượng người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, trong năm, bằng nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, các Dự án, huyện đã bố trí ngân sách để phát triển các mô hình giảm nghèo, tập trung chủ yếu vào chăn nuôi, trồng trọt và hỗ trợ sản xuất… Với sự lồng ghép các chương trình, chính sách giảm nghèo một cách đồng bộ, số hộ nghèo của huyện được kéo giảm còn 7,23%; thu nhập bình quân đầu người dân nâng lên 32,89 triệu đồng/người/năm.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, nhưng nhìn chung, việc thực hiện công tác an sinh xã hội của huyện vẫn còn một số hạn chế. Đó là: tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn cao; các mô hình giảm nghèo chưa bền vững, nguồn vốn đầu tư thực hiện mô hình giảm nghèo của cấp trên còn thấp; đời sống một bộ phận dân cư còn khó khăn; việc mua bảo hiểm cho người nghèo còn sai sót; người nghèo ít tham gia xuất khẩu lao động và đăng ký học nghề; cơ sở vật chất một số trường còn thiếu; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến xã, thị trấn tuy được đầu tư nâng cấp, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Qua những kết quả trên cho thấy, trong thời gian qua công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Ba Tri đã tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Đây sẽ là tiền đề vững chắc góp phần đảm bảo ổn định xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân, tạo đà cho sự phát triển bền vững của huyện.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục