Xã An Đức - Ba Tri: Thí điểm thành công Mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Bến Tre phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Tri tổ chức hội thảo đánh giá mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh tại xã An Đức.

Mô hình do Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Bến Tre thực hiện từ tháng 5/2015, trên diện tích ao nuôi 2.000m2 của bà Trương Thị Sáu, ấp Giồng Xoài, xã An Đức. Để thực hiện mô hình, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư đầu tư 100% chi phí con giống, 30% chi phí thức ăn, và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trong suốt quá trình nuôi. Mô hình đã thực hiện đảm bảo các quy trình kỹ thuật ở các khâu: chuẩn bị ao nuôi, nguồn nước, chọn con giống, cách thả giống, thức ăn và quản lý việc cho ăn…Sau các bước chuẩn bị, đến  tháng 7 năm 2015 tiến hành thả giống, trên diện  tích 2.000m2 mặt nước thả 20.000 tôm giống, mật độ thả 10 con /1m2.  Hiện nay tôm nuôi khoảng 5 tháng tuổi, đang sinh tưởng và phát triển tốt, tỉ lệ sống  khoảng 65% đến 70%. Đối với Tôm càng xanh thời gian nuôi là 6 tháng, vậy còn khoảng 1 tháng nữa sẽ thu hoạch, ước tính kích cỡ tôm thu hoạch bình quân 30 con/kg, và  sản lượng khoảng 500kg. Như vậy từ các khoảng chi phí mô hình thu lãi trên 35 triệu đồng.

Tôm trong Mô hình sinh trưởng và phát triển tốt

Đánh giá mô hình, ông Châu Hữu Trị - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư tỉnh Bến Tre cho biết: đến thời điểm này thì mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh đạt được kết quả khả quan, các thông số về kỹ thuật, thông số về môi trường đều được đảm bảo,  tỷ lệ tôm sống khá cao, tôm sinh trưởng và phát triển tốt. Với kết quả này, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương nhân rộng mô hình tại vùng nuôi thích hợp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Việc xây dựng thành công mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh nhằm góp phần nâng cao năng suất sản phẩm và lợi nhuận, xây dựng và phát triển bền vững mô hình nuôi thủy sản nước ngọt cho các hộ dân ở vùng nông thôn, nhất là trong điều kiện chịu tác động của biến đổi khí hậu như hiện nay; hạn chế tình trạng nuôi tôm biển ngoài quy hoạch. Đồng thời mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh sẽ làm đa dạng hóa đối tượng nuổi thủy sản nước ngọt. Thông qua mô hình làm điểm tham quan, học hỏi, trao đổi kỹ thuật cho người dân để tạo điều kiện phát triển nghề nuôi tôm càng xanh thương phẩm, củng cố lại quy trình kỹ thuật nuôi tôm càng xanh toàn đực tại tỉnh Bến Tre.

Trà Dũng

Các tin cùng chuyên mục