Site banner

Ba Tri tình hình kinh tế- xã hội năm 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất định, song với sự quyết tâm lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các địa phương và nhân dân trong huyện nên việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội hầu hết đều đạt và vượt so kế hoạch.
 
Khu vực Chợ đêm Ba Tri được xây dựng trong Khu vui chơi giải trí của huyện
phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong huyện. 
 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, với việc hệ thống thủy lợi được tập trung đầu tư, các kênh nội đồng được nạo vét và mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông - lâm - thủy sản. Công tác chuyển đổi cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, đồng thời triển khai có kết quả các chương trình khuyến nông nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá khả quan. Trong đó, tổng sản lượng lúa trên 104.600 tấn; chăn nuôi phát triển mạnh, tổng đàn bò trên 99.000 con; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trên 120.000 tấn. Ngoài ra, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, đã thành lập mới 5 hợp tác xã, nâng tổng số toàn huyện có 10 Hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản.  Từ đó, thúc đẩy giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong năm tăng khá, đạt 4.818 tỷ đồng.

Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng tưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 9,96% so với năm 2016. Đạt được giá trị trên, trong năm huyện quan tâm thực hiện Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, qua đó đã thành lập mới 54 doanh nghiệp, nâng tổng số toàn huyện là 218 doanh nghiệp hoạt động; hiện tại Cụm Công nghiệp Thị Trấn - An Đức đã hoàn thiện, có 07 doanh nghiệp đầu tư (diện tích 7,76 ha) và có 03 Doanh nghiệp đang xin chủ trương đầu tư vào cụm công nghiệp này. Ngoài ra, tập trung xây dựng hoàn thiện Cụm công nghiệp An Hòa Tây với diện tích 50ha, hiện nay có 2 doanh nghiệp đang khảo sát để xin đầu tư.Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 12,36 % so năm 2016. Thu ngân sách đạt khá, tổng thu ngân sách là 670 tỷ đồng, đạt 119,78% kế hoạch, tăng 251,4%. Trong đó thu trên địa bàn: 164,132 tỷ đồng, đạt 205,09%  kế hoạch, tăng 82,9%.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2017 đạt 2.342 tỷ đồng, tăng 9,6%, bao gồm: vốn đầu tư ngân sách nhà nước ước tính 207 tỷ đồng chiếm 8,83%; khu vực tư nhân, dân cư đạt 2.135 tỷ đồng, chiếm 91,17%.

Bên cạnh đó, Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách về người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo… được huyện thực hiện đồng bộ kịp thời và có hiệu quả. Trong năm, huyện vận động hỗ trợ xây dựng mới 91 căn nhà tình nghĩa, 102 căn nhà tình thương; giải ngân vốn ưu đãi hỗ trợ 2.000 hộ nghèo, cận nghèo và hộ vừa thoát nghèo với số tiền trên 41 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được quan tâm thường xuyên. Trong năm, giải quyết việc làm mới là 1.758 lao động, đạt 117,2% kế hoạch, tăng 8,79%. Xuất khẩu lao động 215 người, đạt 215% kế hoạch, tăng 0,94% năm 2016. Từ kết quả trên, trong năm huyện có 1.672 hộ thoát nghèo. Thu nhập bình quân đầu người được nâng lên 36,93 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa được quan tâm đầu tư đúng mức. Chất lượng giáo dục- đào tạo nâng lên đáng kể; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,91%; tuyển sinh vào lớp 10 là 1590 học sinh đạt 80,02%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,56%.

Công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện tốt từ huyện đến cơ sở, cơ sở vật chất y tế được đảm bảo. Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện theo kế hoạch và mang lại nhiều kết quả tích cực- nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về dân số- kế hoạch hóa gia đình.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng xã nông thôn mới” và “văn minh đô thị”. Qua đó, bộ mặt văn hóa ở nông thôn không ngừng phát triển. Đến nay, huyện đã công nhận 03 xã nông thôn mới là Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung. Tiếp tục tập trung các nguồn lực xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Hòa, hiện nay xã đã đạt 17 tiếu chí; xã Mỹ Chánh đạt 14 tiêu chí; có 2 xã đạt 13 tiêu chí, 4 xã đạt 11 tiêu chí, 9 xã đạt 10 tiêu chí, 1 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí. Xây dựng Thị Trấn Ba Tri đạt Đô thị loại IV.

Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa và các dịch vụ văn hóa được tiến hành thường xuyên, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở địa phương. Tình hình quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.

Tại hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Tùng chỉ đạo: Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018 đòi hỏi các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải cùng nhau phấn đấu, nổ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp mới thực hiện được nhiệm vụ đề ra trong năm “ tăng tốc 2018”. Trọng tâm trước mắt là tập trung chăm lo Tết Nguyên đán Mậu Tuất cho người dân đảm bảo vui tươi, an toàn, tiết kiệm.  Đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, trên lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục khuyến cáo người dân sản xuất lúa 2 vụ ăn chắc; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuỗi giá trị 5 sản phẩm chủ lực của huyện và khẩn trương xây dựng Đề án “Mỗi xã một sản phẩm”. Tiếp tục thực hiện đề án cải tạo giồng tạp; xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả để nhân rộng, hướng đến thành lập các Tổ liên kết, Hợp tác xã….. Khai thác, quản lý tốt thương hiệu “Bò Ba Tri” và thực hiện có hiệu quả Dự án phát triển đàn bò sữa. Kiểm tra, ngăn chặn không để người dân tái phát nuôi tôm biển trong vùng ngọt hóa.  

Về lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ: Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kế cấu hạ tầng theo hướng kết hợp xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm; tăng cường mời gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp nhằm tạo công ăn việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Xây dựng nông thôn mới, các xã phải chủ động thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp để nâng cao số tiếu chí bình quân đạt được hàng năm, phấn đấu mỗi xã phải đạt thêm ít nhất 2 tiếu chí/năm, 1 xã đạt 19/19 tiếu chí, được công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí.

Song song đó, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giải quyết có hiệu quả những vấn đề dân sinh, xã hội bức xúc; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh. 

Trà Dũng