Site banner

Bến Tre: Nhiều giải pháp phòng chống, ứng phó thiên tai

Là tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp biển Đông và nằm ở giữa hạ lưu bởi 4 con sông lớn, Bến Tre có vị trí địa lý tự nhiên thuận lợi trong phát triển kinh tế, song cũng gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu cho người dân trên địa bàn. Hiện tại, cơ sở hạ tầng của địa phương vẫn còn hạn chế, nhất là nhà ở Nhân dân vùng nông thôn, khu vực ven sông, ven biển; hệ thống công trình thủy lợi chưa khép kín, các tuyến đê biển chưa được đầu tư hoàn chỉnh.

                           Cây con chết khô do hạn hán và xâm nhập mặn

Tại hội nghị công tác ứng phó biến đổi khí hậu năm 2022 vừa qua, lãnh đạo Sở TN&MT phổ biến các quy định pháp luật về BĐKH. Đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác thích ứng, giảm phát thải khí nhà kính trong thời gian tới. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Cảnh đề nghị:

Thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố phải chủ động và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022; thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh liên quan về an ninh nguồn nước. Tăng cường hơn sự phối hợp giữa các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua Sở TN&MT là cơ quan thường trực, đầu mối điều phối công tác ứng phó với BĐKH của tỉnh; tiếp tục tham mưu triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với BĐKH.  Đẩy mạnh hợp tác vùng và quốc tế, tranh thủ mọi nguồn lực cho các công trình, dự án quan trọng về ứng phó với BĐKH; quan tâm, hỗ trợ các dự án, công trình nhằm giảm khí thải nhà kính và công trình phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt. Ngành chuyên môn nghiên cứu, cập nhật đánh giá tác động BĐKH để giảm thấp nhất những tác động tiêu cực trước khi đầu tư các dự án, công trình; cố gắng đầu tư đến đâu phát huy hiệu quả đến đó để phục vụ cho người dân trong thích ứng với BĐKH; phát triển kinh tế ưu tiên theo hướng thích ứng “thuận thiên”, đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch như: điện gió, mặt trời và giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên; quan tâm nhân rộng mô hình thích ứng BĐKH có hiệu quả.

Thực hiện Công văn số 1095/BTNMT-BĐKH ngày 04/3/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở Thông tin và Truyền thông cũng định hướng các cơ quan báo đài, hệ thống truyền thanh cơ sở trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông hoặc các hình thức phù hợp khác để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định. Trong đó, thực hiện một số nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn cho giai đoạn đến 2025 trên địa bàn tỉnh phải được thực thi hiệu quả./.

P TTBCXB