Site banner

Bến Tre: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo nguồn nước ngọt cho quần chúng Nhân dân

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng các cơ quan báo, đài và hệ thống thông tin cơ sở trong tỉnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về thủy lợi, phòng chống thiên tai, trồng trọt, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, phát triển nông thôn; khai thác sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm, an toàn, hiệu quả gắn với việc bảo vệ, chống suy thoái nguồn nước; phổ biến các văn bản, quy định, các chính sách liên quan đến khai thác sử dụng hiệu quả, bảo vệ và chống thoái hóa nguồn tài nguyên nước; nâng cao ý thức trong công tác phòng, chống thiếu nước, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn (hướng dẫn người dân các biện pháp trữ nước ngọt, nước mưa để phục vục cho sinh hoạt, chăm sóc cây trồng, vật nuôi). Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, bệnh viện, trường học. Qua đó, giúp người dân có được sự chủ động đảm bảo nguồn nước ngọt nhằm hạn chế các ảnh hưởng, thiệt hại về kinh tế cho Nhân dân trên địa bàn.

Ngoài ra, công tác phối hợp với các Sở, ngành và Hệ thống thông tin cơ sở luôn dành thời lượng phù hợp để thông tin, tuyên truyền về dự báo, công tác phòng, chống, ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, diễn biến tình hình xâm nhập mặn để người dân biết, chủ động ứng phó. Đồng thời, truyên truyền vận động xã hội hóa hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn thiếu dụng cụ chứa nước, đảm bảo mỗi hộ dân đều có dụng cụ trữ nước mưa, nước ngọt phục vụ cho sinh hoạt và giúp người dân ổn định sản xuất, phát triển kinh tế.

Mới đây, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực tuyên truyền về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn cho các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam.

Tại hội thảo, các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam đã được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung: Tổng quan, hiện trạng tài nguyên nước của Việt Nam và những tác động, ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn tới nước ta. Các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về quản lý tài nguyên nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; giới thiệu các nội dung trọng tâm, chính sách lớn trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); giới thiệu các giải pháp, mô hình sử dụng nước hiệu quả, thành công trên thế giới và Việt Nam; Hướng dẫn tuyên truyền, truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn; giới thiệu về một số hoạt động tiêu biểu trong bảo vệ nguồn nước, chuyển đổi mô hình sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn các tỉnh phía Nam.

(Người dân Châu Thành sử dụng nguồn nước máy)

Trên cơ sở các tham luận được giới thiệu tại hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đề xuất những hoạt động truyền thông để triển khai các hoạt động bảo vệ nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn.

 Thông qua Hội thảo, các cán bộ làm công tác truyền thông tài nguyên nước, cán bộ quản lý nhà nước về tài nguyên nước khu vực phía Nam đã được cung cấp những kiến thức về tài nguyên nước cũng như các kỹ năng, phương pháp truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ, sử dụng nguồn nước, phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định về pháp luật về tài nguyên nước./.

Bài, ảnh: BT