Bình Đại tổ chức hội nghị tập huấn điều tra mới thông tin thị trường lao động

Ngày 14/8/2017, huyện Bình Đại tổ chức hội nghị tập huấn điều tra mới thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2017 cho lãnh đạo UBND, công chức lao động – thương binh và xã hội, công chức văn phòng thống kê, điều tra viên tại 20 xã, thị trấn. Ông Võ Văn Quân – Phó chủ tịch UBND huyện dự.

Buổi tập huấn điều tra mới thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2017 của huyện.

Buổi tập huấn chủ yếu hướng dẫn về việc yêu cầu của việc thu thập, ghi chép thông tin. Trong đó, phần cung lao động: Mỗi ấp, khu phố chọn 2 điều tra viên. Nhiệm vụ của điều tra viên là nghiên cứu kỹ tài liệu, trực tiếp thu thập thông tin tại hộ gia đình và chịu trách nhiệm về mặt chất lượng thông tin thu thập từ hộ gia đình. UBND xã, thị trấn chịu trách nhiệm nhập thông tin thị trường lao động vào hệ thống phần mềm cơ sở dự liệu thị trường lao động năm 2017; Phần cầu lao động: Mỗi xã, thị trấn 1 điều tra viên với nhiệm vụ phải nghiên cứu kỹ tài liệu, trực tiếp thu thập, cập nhật thông tin doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể và chịu trách nhiệm về mặt chất lượng thông tin. Phương pháp thu thập thông tin ghi chép vào phiếu doanh nghiệp và phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể. Phòng lao động thương binh và xã hội huyện tổ chức nghiệm thu và tổng hợp số phiếu.

Tiến độ triển khai thực hiện: thời gian ghi sổ cung lao động và phiếu điều tra doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể thống nhất ghi ngày 1/7/2017. Thời gian của điều tra viên điều tra ghi chép vào sổ điều tra, phiếu điều tra khoảng 45 ngày. Thời gian cấp huyện nghiệm thu sổ ghi chép thông tin thị trường lao động, phiếu điều tra doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2017.

Nhìn chung, việc tổ chức hội nghị tập huấn điều tra mới thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) năm 2017 nhằm giúp cho các cán bộ, điều tra viên tại 20 xã, thị trấn nắm rõ quy trình điều tra mới về thông tin thị trường lao động tại cơ sở. Qua đó, cập nhật kịp thời những thông tin cơ bản của tất cả các thành viên trong hộ gia đình, doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, nhằm góp phần giúp cho công tác quản lý nhà nước các cấp có bộ dữ liệu làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm, định hướng và phát triển, sử dụng nguồn nhân lực ngày càng hiệu quả hơn.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục