Bình Đại: Năm 2017 – Nuôi trồng thủy sản đạt 102,3% kế hoạch

Năm 2017, huyện Bình Đại tiếp tục tận dụng từ nguồn lợi kinh tế biển, phát triển ngành khai thác và nuôi trồng thuỷ sản. Qua đó,  tình hình sản xuất về ngư nghiệp trên địa bàn huyện trong năm qua đạt nhiều kết quả thắng lợi trên cả 2 mặt: Nuôi trồng và khai thác thủy sản, qua đó tăng lợi nhuận kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân huyện biển.

Diện tích nuôi thủy sản được mở rộng cả 3 vùng: mặn, ngọt, lợ. Quan tâm đầu tư hoàn thành nhiều công trình phục vụ nuôi thủy sản trong vùng quy hoạch, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao theo hướng bền vững. Đối với lĩnh vực nuôi thủy sản, đối tượng nuôi đa dạng phù hợp từng vùng, trong đó, tôm biển là đối tượng nuôi chủ lực đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Các ngành chức năng huyện tăng cường thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo lịch thả giống thích hợp và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh tôm nuôi. Trong vụ nuôi 2017, toàn huyện có diện tích nuôi thủy sản hơn 18.413 ha, đạt 102,3% kế hoạch năm, so cùng kỳ tăng 3,6%, trong đó, nuôi nước mặn là 2.570ha, nuôi nước lợ 15.525 ha, nuôi thủy sản nước ngọt 317,14ha. Tổng sản lượng thu hoạch thủy sản ước đạt 73.500 tấn, đạt 118,5% kế hoạch, tăng 18,2% so với cùng kỳ.

Năm 2017 – khai thác thủy sản bội thu

Về khai thác thủy sản các loại của 2 HTX thủy sản năm 2017 đạt 465 tấn, doanh thu 21,6 tỷ đồng. Trong đó: HTX thủy sản Rạng Đông xã Thới Thuận khai thác 459,7 tấn, doanh thu đạt 19,6 tỷ đồng; HTX thủy sản Đồng Tâm xã Thừa Đức khai thác 5,2 tấn, doanh thu đạt 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, tình hình khai thác thủy sản xa bờ tương đối thuận lợi, sản lượng khai thác tăng so với cùng kỳ, đa số ngư dân đều có lãi. Việc đánh bắt thủy sản được đầu tư phát triển theo hướng đánh bắt xa bờ, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước, tạo điều kiện cho ngư dân bám biển lâu dài. Hiện toàn huyện có 1.196 tàu/631.635 CV, trong đó, đánh bắt xa bờ 623 tàu/612.760CV. Tổng sản lượng khai thác năm 2017 ước đạt 96.300 tấn, đạt 141,6% so kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Giá tôm, mực, cá các loại giữ mức khá, ngư dân có lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, môi trường nuôi vẫn còn bị ô nhiễm, nhiều diện tích nuôi thủy sản bị chết, cụ thể, diện tích tôm chết 705,05 ha, chiếm 11,9% tổng diện tích thả nuôi.Nhìn chung, năm 2017, ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản khá thuận lợi, người dân nuôi trồng và đánh bắt đều phấn khởi bởi lợi nhuận tăng khá nhiều so với các năm trước đây. Qua đó góp phần hiệu quả trong việc giảm nghèo, nâng cao mức sống kinh tế cho người dân. 

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục