Bình Đại: Phát huy vai trò khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Những năm qua sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Bình Đại liên tục có sự tăng trưởng vượt bậc, giá trị sản xuất toàn ngành năm sau luôn đạt cao hơn năm trước, năng suất cây trồng, vật nuôi từng bước được nâng lên. Kết quả trên là nhờ thời gian qua ngành nông nghiệp huyện đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ được coi là khâu tạo sự đột phá.

 Mô hình tưới nước tiết kiệm ngày càng được nhân rộng.    

Chỉ tính riêng trong năm 2017, huyện đã chủ động với các ngành chuyên môn tổ chức 93 lớp tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và 5 cuộc hội thảo trên lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt cho trên 5 ngàn lượt nông dân tham dự. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của chương trình khuyến nông – khuyến ngư và khoa học công nghệ, huyện cũng xây dựng thí điểm 15 mô hình kinh tế gồm: 4 mô hình tưới nước tiết kiệm, 1 mô hình trồng chuối cấy mô xã Châu Hưng, 1 mô hình phòng trừ bệnh chổi rồng trên nhãn tại xã Tam Hiệp, 7 mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học Balasa giảm ô nhiễm môi truồng trong chăn  nuôi heo, 2 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học và rơm, cỏ khô để nuôi tôm sú theo hướng bền vững.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy vai trò đột phá của khoa học công nghệ ứng dụng rộng rãi vào sản xuất nông nghiệp, để tạo ra sản phẩm có giá trị tăng cao, từng bước xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, hiệu quả và bền vững, có năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu mạnh và hiện đại./.

Thanh Hương

Các tin cùng chuyên mục