Site banner

Bình Đại: Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân

           Nhằm giúp người nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, trong năm 2017, Hội nông dân huyện Bình Đại không ngừng hỗ trợ, tổ chức dịch vụ, tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Qua đó, nông dân huyện đã nâng cao kỹ thuật, áp dụng thành công trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, góp phần cải thiện kinh tế gia đình, nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Hiệu quả mô hình trồng màu tại xã Thừa Đức
 

          Theo đó, Hội nông dân (HND) huyện với Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn khảo sát thực địa vùng đất xã Phú Vang để chuyển đổi cây trồng phù hợp. HND cơ sở phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, huyện tổ chức 47 lớp tập huấn có 1.346 người dự, 20 hội thảo có 746 người dự với nội dung: Quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống hạn mặn trên cây nhãn, kỹ thuật chăn nuôi vịt, bò; cách bảo quản nhãn sau thu hoạch, kỹ thuật trồng dưa hấu, trồng xoài cát hòa lộc, cách phòng, trị bệnh trên tôm; kỹ thuật bón phân trên mãng cầu xiêm; cách phòng trị bọ cánh cứng, bọ vòi vôi trên cây dừa, chăm sóc dừa vào mùa nắng.

          Ngoài ra, HND huyện xây dựng mô hình tỷ phú chọn 2 hộ tham gia ( Phú Long, Định Trung) nuôi thủy sản; 01 mô hình khởi nghiệp nuôi thủy sản (Thạnh Phước). Huyện Hội phối hợp với Sở KHCN xây dựng 1 mô hình tưới nước nhỏ giọt trên cây bưởi xã Lộc Thuận có 9 hộ tham gia với tổng kinh phí 51 triệu đồng, Dự án AMD và Hội Nông dân tỉnh đầu tư 1 mô hình nuôi lươn và tưới tiết kiệm nước trên cây màu xã Thừa Đức với tổng kinh phí 318 triệu đồng.

         Bên cạnh đó, HND huyện tổ chức dịch vụ hỗ trợ về vốn và cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp. HND huyện nhận ủy thác và lãnh đạo cơ sở giới thiệu ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho 937 hộ nghèo, cận nghèo, học sinh sinh viên, vệ sinh môi trường với tổng số tiền 22 tỷ 184 triệu đồng. Dư nợ đến nay 88 tỷ 040 triệu đồng /4.784 hộ.

         Từ nhiều chương trình hỗ trợ khoa học kỹ thuật, bà con nông dân nắm vững quy trình sản xuất, áp dụng thành thạo quá trình chăn nuôi, trồng trọt, cách sử dụng phân bón, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, từ tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, bà con nông dân huyện áp dụng thành công vào quá trình sản xuất, lợi nhuận tăng cao từ các mô hình sản xuất, qua đó, góp phần kéo giảm hộ nghèo trong hội viên nông dân. Cụ thể, cuối năm 2017, có 257 hội viên nông dân thoát nghèo (chỉ tiêu 250 hộ)./.

 

Tuyết Mai