Bình Đại tăng cường lãnh đạo, nâng chất hoạt động hệ thống truyền thanh huyện

Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương đến người dân biết, đồng thuận và tổ chức thực hiện đạt yêu cầu.

Năm 2015, hệ thống truyền thanh thuyện đã phát trên 2.639 tin ngắn các loại, trên 754 bài viết, phóng sự ngắn trên các lĩnh vực phản ánh kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Phát thanh188 phát biểu, phỏng vấn và 377 mục tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực: Pháp luật, Thông báo, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nhà nước, đồng thời duy trì đều đặn các chuyên mục, tiết mục phát trong tuần kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Trang bị thiết bị truyền thanh cho đài truyền thanh cơ sở

Mặc dù, công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh ngày càng được nâng chất, kết quả tuyên truyền phát triển nhanh, kịp thời chuyển tải thông tin, làm cầu nói giữa tiếng nói của Đảng, chính quyềnvới nhân dân và ngược lại. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác này, một số nơi có duy trì hoạt động thường xuyên nhưng nội dung tuyên truyền chưa phản ảnh đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ yếu là âm sóng đài tỉnh, huyện, một số đài còn không hoạt động vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lực của cán bộ đài ở cơ sở còn hạn chế, không xây dựng chương trình thời sự địa phương, đài truyền thanh của một số xã hiện nay đã xuống cấp.

Để kịp thời khắc phục những hạn chế trên, đảm bảo cho hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động đồng bộ, phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Huyện ủy Bình Đại tăng cường lãnh đạo, nâng chất hoạt động hệ thống truyền thanh huyện. Theo đó, Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống truyền thanh của địa phương, có kế hoạch nâng cấp, sửa chữa định kỳ đảm bảo hệ thống truyền thanh hoạt động thông suốt, đều khắp địa bàn ấp, khu phố, khu dân cư để kịp thời chuyển tải những thông tin cần thiết về tình hình thời sự, chính trị, các chỉ thị Nghị quyết, những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và mọi mặt của đời sống xã hội đến nhân  dân biết, đồng thuận thực hiện, đặc biệt là thực hiện tốt việc tuyên truyền các đơn sinh hoạt chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước. Phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Quan tâm củng cố đội ngũ cộng tác viên, hỗ trợ đài truyền thanh cơ sở về chuyên môn, nghiệp vụ, tham mưu xây dựng ban hành quy chế quản lý, trong đó quy định chi tiết về tiêu chuẩn cán bộ truyền thanh xã, thị trấn. Có kế hoạch đầu tư kinh phí thay mới, nâng cấp trang thiết bị truyền thanh cơ sở để nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Ban tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với phòng văn hóa và thông tin, đài truyền thanh huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch mở lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, hướng dẫn cán bộ đài truyền thanh các xã, thị trấn về nội dung tuyên truyền, xây dựng chương trình thời sự địa phương…đảm bảo cho Đài  truyền thanh các xã, thị trấn từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tuyết Mai

Các tin cùng chuyên mục