Bộ Thông tin và Truyền thông: Ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động quảng cáo

Thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch (Quyết định số 1424 ngày 29 tháng 8 năm 2017 ban hành kế hoạch) kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin đối với các cơ quan báo chí Đài truyền hình, Đài phát thanh và truyền hình, Đài Tiếng nói Việt nam, báo in, báo điện tử; Nhà xuất bản; Doanh nghiệp viễn thông; Doanh nghiệp có hoạt động thông tin điện tử và cá nhân cung cấp thông tin quảng cáo trên môi trường mạng.

Nội dung chính kiểm tra việc chấp hành: quy định pháp luật về hành vi cấm, về tiếng nói, chữ viết, nội dung, điều kiện, về quảng cáo trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử; quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác; quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định từ điều 21 đến 25 Luật Quảng cáo.

Theo đó, tại Trung ương các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Thanh tra Bộ, Cục Báo chí, Cục Xuất bản, In và phát hành, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Cục thông tin cơ sở, Vụ Công nghệ thông tin) chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế tiến hành kiểm tra trọng điểm một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản, Công ty viễn thông, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin điện tử từ tháng 9 đến 12/2017 trên địa bàn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phí Nam.

Ở địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành kế hoạch thanh tra, hoặc kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Quá trình kiểm tra cần phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương như Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đảm bảo hiệu quả. Phối hợp với đoàn thanh tra, kiểm tra của Trung ương khi triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra trên địa bàn khi có yêu cầu để xử lý nếu các tổ chức cá nhân có vi phạm và báo cáo về lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 01/2018.

Trần Đông

Các tin cùng chuyên mục