BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG-BỘ TƯ LỆNH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG: Ghi nhớ thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại

Bộ Thông tin và Truyền thông (BTT&TT) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BTLBĐBP) mới ký kết Bản ghi nhớ số 4422 để bổ sung các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của Chương trình 613 năm 2011 về công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020.

Theo đó, nhằm phục vụ tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại thì 02 bộ  BTT&TT và BTLBĐBP phối hợp trang bị một số đồn biên phòng 01 bộ thiết bị âm thanh- ánh sáng và xây dựng trạm truyền thanh ờ một số thôn, bản biên giới, bờ biển; trang bị hệ thống màn hình Led, thiết bị nghe, nhìn có công suất lớn và cụm pano tranh cổ động tại khu vực cửa khẩu biên giới, cảng biển; in, sao và chỉ đạo phát sóng các chương trình tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở;

Sở Thông tin và Truyền thông bàn giao thiết bị truyền thanh cho xã Minh Đức (Mỏ Cày Nam)

Chỉ đạo các báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình; xuất bản sách, tờ rơi, tờ gấp, CD cho các xã, phường biên giới, hải đảo và các đồn biên phòng, phục vụ cho nhân dân và du khách nước ngoài qua lại biên giới; tăng cường các đầu sách đa ngôn ngữ cho tủ sách các đồn biên phòng;

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  công tác tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ, thông tin đối ngoại và hội nhập quốc cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, cán bộ thông tin truyền thông các cấp trực tiếp làm nhiệm vụ quy định trong chương trình phối hợp này;

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư, ủng hộ thực hiện một số chương trình an sinh xã hội ở khu vực biên giới biển đảo; tổ chức phát động phong trào nhắn tin để gây quỹ ủng hộ; tổ chức các cuộc thi, sự kiện truyền thông đối ngoại, trao đổi các đoàn phóng viên qua biên giới để hợp tác đưa tin, viết bài, tổ chức giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, tuyên truyền lưu động và cổ động trực quan.

Qua đó, hai bộ BTT&TT và BTLBĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ trong bản ghi nhớ. Kịp thời sơ, tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại ở khu vực biên giới giai đoạn 2017-2020 và toàn giai đoạn 2011-2020.

Xuân Đào

Các tin cùng chuyên mục