Công an Ba Tri phát động cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Ngày 15/5/2017, Công an huyện Ba Tri tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ công an huyện và các xã, thị trấn tham dự.

Thực hiện cuộc vận động này, Công an huyên Ba Tri đẩy mạnh công tác sinh hoạt chính trị, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc trong cán  bộ, chiến sĩ công an huyện và các xã, thị trấn về các nội dung có liên quan. Cán bộ, chiến sĩ công an huyện và các xã, thị trấn tăng cường việc học tập chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt; Tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử; Chấp hành nghiên kỷ luật, kỷ cương; nâu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác. Ban chỉ huy công an huyện xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các tiêu chí về phong cách người công an có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu; các quy định về nguyên tắc ứng xử, về chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ; Thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ; Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an huyện và cơ sở đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Đồng thời tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục