Đại Điền Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban chấp hành khóa mới ra mắt, hạ quyết tâm

Trong 2 ngày 14 và 15.4.2015, Đại Điền đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Lê Phong Hải - UV Ban thường vụ, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo huyện, cùng hơn 150 đảng viên chính thức được triệu tập về tham dự Đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục phát triển. Sản xuất nông nghiệp được chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Diện tích lúa giảm còn hơn 300 ha, cây dừa tăng mạnh với gần 600ha. Diện tích cây màu là 35 ha, nét mới là đưa cây màu xuống chân ruộng thay cho lúa hè thu đem lại hiệu quả kinh tế khá cao, đàn bò phát triển mạnh hiện có 2.800 con.
Thương mai, dịch vụ phát triển khá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nhân dân. Chợ Giồng Luông được đầu tư xây dựng mới, tạo điều kiện để nhân dân trao đổi mua bán hàng hóa. Toàn xã hiện có 9 cơ sở tiểu thủ công nghiệp, chủ yếu là ngành nghề bóc võ hạt điều, đan lục bình, giỏ xách, đan dây nhựa, may công nghiệp,....Qua đó, đã tạo việc làm cho hơn 1200 lao động nhàn rỗi có thêm thu nhập.
Tổng thu ngân sách 5 năm qua đạt gần 16 tỷ đồng, hàng năm thu đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Xây dựng nông thôn mới được quan tâm lãnh chỉ đạo, diện mạo của xã được thay đổi đáng kể. Là xã điểm được chọn xây dựng nông thôn mới xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung mọi nguồn lực thực hiện đến nay đã đạt 12/19 tiêu chí.
Ngoài ra, đã vận động các nguồn lực xây tặng 30 căn nhà tình nghĩa, hơn 100 căn nhà tình thương, xây tặng trên 70 căn nhà theo Quyết định 67, đào tạo nghề cho hơn 3000 lao động tại địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn gần 5%, giảm hơn 7% so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng / năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Nhiệm kỳ tới, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm" xã Đại Điền tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. Nâng cao chất lượng xã văn hóa gắn với hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới trong năm 2015. Bên cạnh, phấn đấu đến năm 2020, đưa xã phát triển toàn diện và cao hơn so với các xã trong huyện.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, ông Lê Văn Trung tái giữ chức Bí thư Đảng ủy xã, 2 Phó bí thư là ông Nguyễn Văn Bình và ông Lê Đình Lâm. Ngoài ra, Đại hội còn bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 8 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết.

         Văn Minh

Các tin cùng chuyên mục