Ba Tri tổng kết Nghị quyết năm 2017

Ngày 5/12, Huyện ủy Ba Tri tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết năm 2017. Ông Nguyễn Văn Lai- Bí thư Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Trai- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và ông Dương Minh Tùng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Huyện ủy Ba Tri- ông Nguyễn Văn Lai phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện tinh thần năm hành động 2017 của Tỉnh ủy, Huyện ủy Ba Tri đã chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết năm 2017 với 20 đầu việc trọng tâm để dồn sức thực hiện. Các đơn vị, xã, thị trấn cũng đã cụ thể hóa Nghị quyết  của cấp ủy thành các đầu việc để tập trung thực hiện; gắn với quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm  Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Huyện ủy cũng đã lãnh đạo thực thực hiện đạt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Đáng chú ý là trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung cải tạo vườn tạp và thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Sản lượng lúa đạt 88,75% Nghị quyết . Tình hình nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định, không xảy ra dịch bệnh. Diện tích và sản lượng đạt 102% Nghị quyết. Riêng tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm có nhiều biến động. Do giá heo, bò, gà, vịt giảm mạnh khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn. Kinh tế hợp tác và phát triển doanh nghiệp có bước phát triển; huyện đã thành lập mới 4 hợp tác xã, 54 doanh nghiệp và 487 hộ kinh doanh cá thể. Hoạt động thương mại- dịch vụ được duy trì tăng trưởng ổn định, giá trị trên 3.900 tỷ đồng, đạt 111 % Nghị quyết và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 1.336 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Xây dựng cơ bản được tập trung, đẩy nhanh các công trình trọng điểm. Hiện huyện đang mời gọi đầu tư chợ Cầu Xây, chợ đêm huyện, bến xe tải, đầu tư vào cụm công nghiệp Thị trấn- An Đức, mở rộng nhà máy nước Ba Lai và thông qua đề án thành lập thị trấn Tiệm Tôm. Tình hình thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo. Tổng thu là 670 tỷ đồng, đạt 119,7% Nghị quyết. Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung. Huyện đã có 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tân Thủy, Mỹ Nhơn và An Ngãi Trung. Hiện đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ xây dựng xã Mỹ Hòa để đạt chuẩn nông thôn. Huyện huyện đang đồn sức xây dựng đô thị loại V ở các xã An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, tân Xuân, Tiệm Tôm và xây dựng thị trấn thành đô thị loại IV. Trên lĩnh vực văn hóa, Huyện ủy đã chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng những sự kiện chính trị, văn hóa nổi bậc, các ngày lễ, kỷ niệm lớn. Đặc biệt là tuyên truyền thực hiện học tập và làm theo tương tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp. Công tác giáo dục- đào tạo được quan tâm chăm lo,  chất lượng giáo dục các cấp được giữ vững. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; việc phòng, chống dịch bệnh được triển khai thực hiện khá tốt. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục duy trì, nâng chất gắn với phong trào xây dựng văn hóa nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững ổn định; an ninh khu vực biên giới biển được đảm bảo.

Bí thư Huyện ủy Ba Tri- ông Nguyễn Văn Lai cũng đã chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở cần tập trung mọi nỗ lực, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự điều hành của chính quyền trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong đó cần tiếp tục nâng cao chất lượng  hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giải quyết có hiệu quả các khiếu kiện tranh chấp trong nhân dân, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế địa phương phát triển bền vững.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục