Site banner

Đồn Biên phòng Cổ Chiên với công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Cổ Chiên (Thạnh Phú) thực hiện tốt công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại. Nội dung thông tin chủ yếu dựa vào tài liệu và báo chí.

Lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông khảo sát phương tiện truyền thông ở Đồn Biên phòng Cổ Chiên.

Theo đồn trưởng Phan Văn Máy – Đồn Biên phòng Cổ Chiên, hơn một năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Đồn luôn thực hiện công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại, dựa vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung những vấn đề có liên quan đến chủ quyền an ninh biên giới biển, tổ chức thông báo nhanh các kết luận của Đảng, Nhà nước qua các kỳ hội nghị.

Hàng năm, Đồn phối hợp với Thư viện Nguyễn Đình Chiểu, trao đổi, luân chuyển đầu sách để đáp ứng nhu cầu thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại. Hình thức, phương pháp thông tin bằng cách lồng ghép các buổi sinh hoạt, hội họp của đoàn thể. Qua đó, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về Luật Biên giới quốc gia, Luật Bảo vệ rừng, tình hình Biển Đông, tình hình ngư dân Việt Nam đánh bắt thủy sản trên Biển Đông…

Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Trần Văn Thanh cho rằng, Đồn nên phối hợp với đài truyền thanh huyện để xây dựng chương trình phát thanh về công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại. Đồng thời phối hợp Phòng Văn hóa – thông tin tổ chức xây dựng các tranh cổ động, pa-nô, áp-phích với nội dung thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại.

Bên cạnh đó, Đồn xây dựng hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân ven biển. "Sở sẽ mở lớp tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên để hai xã Thạnh Hải và Thạnh Phong ra tờ tin tuyên truyền về biển đảo đến từng hộ dân" – ông Thanh nói.

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng – Phó Chính ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhấn mạnh: "Bộ đội biên phòng tỉnh sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng sớm phối hợp đài truyền thanh huyện, phòng văn hóa – thông tin huyện thực hiện công tác thông tin truyền thông và thông tin đối ngoại".

                              Theo bentre.gov.vn