Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 3

Trong 2 ngày 14 và 15/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa XI nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 để tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017. Dự kỳ họp có ông Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Văn Lai - Bí thư Huyện ủy Ba Tri. Ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng ông Nguyễn Văn Nghị - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Phạm Thanh Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đồng chủ trị kỳ họp. Tham dự còn có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Ba Tri, đại biểu ban ngành, đoàn thể huyện và 38/40 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng những yếu tố chủ quan và khách quan nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực của các ngành, các xã, thị trấn và nhân dân nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,53%. Tỷ trọng ngành sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 35,09%, công nghiệp, xây dựng 27,07% và thương mại dịch vụ chiếm 37,84%. Thu nhập bình quân đầu người 34,12 triệu đồng. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với nghị quyết Hội đồng nhân dân đề ra. Lĩnh vực nông, ngư nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng cắt giảm từ 3 vụ lúa trong năm còn 2 vụ và  đầu tư thâm canh, thay đổi giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trong đó đàn bò chiếm gần 95.000 con. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản đạt trên 115.500 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1.320 tỷ đồng, tăng 38,95% so với cùng kỳ. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ có mức luân chuyển hàng hóa ước khoảng 760 tỷ đồng. Thu ngân sách trên 190 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư xây dựng. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai đạt nhiều kết quả. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung cao. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng lên; công tác khám chữa bệnh, phòng ngừa dịch bệnh được quan tâm. Việc kéo giảm hộ nghèo, khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương và chăm sóc các đối tượng chính sách được chú trọng. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả khá. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Công tác quân sự địa phương và an ninh chính trị được giữ vững, thi hành án đạt nhiều kết quả tích cực.

Kỳ họp này cũng thông qua báo cáo thẩm tra tình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2016; tình hình thu, chi ngân sách năm 2016 và kế hoạch phân bổ dự toán năm 2017; Báo cáo kết quả xây dựng tiểu đội dân quân thường trực; Tờ trình hỗ trợ vốn địa phương thực hiện tín dụng chính sách xã hội; Báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện biểuu quyết thông qua quy hoạch chi tiết mở rộng cụm công nghiệp thị trấn-An Đức; cụm công nghiệp An Hòa Tây; Nghị quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 2017; Nghị quyết về dự toán và phương án phân bổ ngân sách năm 2017; Nghị quyết phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư và phát triển thuộc ngân nhà nước; Nghị quyết về hỗ trợ vốn địa phương thực hiện tín dụng xã hội; Nghị quyết xây dựng tiểu đội dân quân thường trực năm 2017 và Nghị quyết về nội dung tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện năm 2017.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục