Site banner

Huyện đoàn Ba Tri triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

Ngày 26/1/2016, Huyện đoàn Ba Tri tổ chức hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và diễn đàn “Tuổi trẻ Ba Tri năng động tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới”. Dự hội nghị có các thành viên Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa X; Ban Thường vụ Xã đoàn và Ủy ban hội Liên hiệp Thanh niên các xã, thị trấn.

Đồng chí Phan Thanh Quang - Bí Thư Huyện đoàn Ba Tri triển khai các nội dung Nghị quyết.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Theo đánh giá của Đại hội, trong năm năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức bình quân chung của cả nước; quy mô, năng lực sản xuất được nâng lên. Kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội tiếp tục được đầu tư khá đồng bộ. Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Để thực hiện đạt các mục tiêu nghị quyết 5 năm tới, Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra các giải pháp như: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung kinh tế vườn và biển; Triển khai các giải pháp thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đẩy nhanh tốc độ phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; Phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, du lịch; Tích cực huy động, thu hút đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới; Tập trung chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, văn hóa, thể dục thể thao; Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; Tăng cường quốc phòng- an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tăng cường công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đảm bảo tốt vai trò hạt nhân chính trị; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền và nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian thảo luận, thống nhất kế hoạch của Ban chấp hành Huyện đoàn về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.        Theo kế hoạch, Ban chấp hành Huyện đoàn Ba Tri phấn đấu nâng cao chất lượng tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; Đoàn kết, năng động, đổi mới xây dựng Đoàn vững mạnh; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn các cấp trong xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; vận động và tổ chức thanh niên xung kích tham gia phát triển kinh tế- xã hội gắn với phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. lập nghiệp và thoát nghèo bền vững.

Minh Đức