Diễn đàn đối thoại giữa các ngân hàng với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Tri

Ngày 17/9/2018, tại huyện Ba Tri, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri tổ chức diễn đàn đối thoại giữa các ngân hàng với hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre; ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Dương Minh Tùng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đồng chủ trì.

Tại diễn đàn, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn huyện Ba Tri đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quan hệ giao dịch với ngân hàng cùng các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, giải quyết thủ tục hành chính; công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Theo phản ánh của hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, vấn để cải cách thủ tục hành chính được các ngành, các cấp thực hiện nhưng còn chậm, chưa mang lại hiệu quả như mong muốn; Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh chưa tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi…Các vấn đề trên được lãnh đạo các ngân hàng và các ngành giải trình cụ thể. Cũng tại diễn đàn đối thoại này, các ngân hành thương mại và ngân hàng chính sách đã thông tin đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã về những Chủ trương, Chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực tiền tệ- ngân hàng.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Dương Minh Tùng- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri đánh giá cao tinh thần trao đổi thẳn thắn, khách quan, công khai của các ngân hàng cũng như doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của các ngân hàng, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa huyện nhà. Ông cũng đã đề nghị các ngân hàng cần đổi mới, sáng tạo trong hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ tài chính có chất lượng cao, tiện ích, phù hợp; thủ tục cần đơn giản nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín chung cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đối với các hộ kinh doanh, doanh ngiệp cần phải có kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phù hợp xu hướng kinh tế thị trường; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường. Các cơ quan, ban ngành huyện và  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tích cực hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhất là trên lĩnh vực thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu trong quan hệ giao dịch với người dân, doanh nghiệp.

Minh Đức

Các tin cùng chuyên mục