Site banner

Huyện Đoàn Thạnh Phú: Triển khai Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Thạnh Phú năng động tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới”

Vừa qua, tại hội trường UBND huyện, Huyện đoàn Thạnh Phú tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Tổ chức Diễn đàn “Tuổi trẻ Thạnh Phú năng động tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới” cho gần 300 đại biểu là cán bộ đoàn cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, cán bộ đoàn được thông tin về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 cùng những nội dung trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội. Triển khai Nghị quyết số 01 ngày 01/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; định hướng dư luận trong thanh niên xoay quanh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, xác định những vấn đề mang tính đột phá trong lãnh đạo, điều hành công tác Đoàn-Hội-Đội nhằm tập hợp, giáo dục thanh thiếu nhi trở thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao tham gia phát triển kinh tế, góp phần thực hiện phong trào Đồng Khởi mới.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Huyện đoàn đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện đạt các chỉ tiêu như: Giới thiệu 700 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, vận động PCGD trung học cho 100% thanh niên trong độ tuổi; nhân rộng các tổ hợp tác có hiệu quả và thành lập mới hai tổ hợp tác trong thanh niên theo Nghị định 151 của Chính phủ. Bên cạnh đó, hàng năm mỗi xã, thị trấn Đoàn giúp ít nhất 01 thanh niên thoát nghèo bền vững, thành lập CLB “Thắp sáng niềm tin”, phối hợp đào tạo nghề cho trên 30% thanh niên tại địa phương, đăng ký xây dựng 01 tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn; mỗi Chi đoàn ngành có ít nhất 02 hoạt động hỗ trợ đơn vị kết nghĩa...

Tại diễn đàn “Tuổi trẻ Thạnh Phú năng động tham gia thực hiện phong trào thi đua Đồng Khởi mới”, các cán bộ đoàn cơ sở và đại biểu tập trung thảo luận, nêu lên thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp xoay quanh bốn nội dung chính. Đó là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, đặc biệt là Chi đoàn ấp; hỗ trợ giúp thanh niên phát triển kinh tế góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trong thanh niên; tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi. Trong đó quan tâm giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ và giải pháp Tuổi trẻ Thạnh Phú quyết tâm thực hiện xây dựng tuyến đường “Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn”.

Quốc Vinh