Huyện Thạnh Phú: Phổ biến bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi ngành giáo dục

Sáng ngày 9/9/2013, tại Trường THCS thị trấn Thạnh Phú, Phòng GD&ĐT huyện Thạnh Phú tổ chức phổ biến bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi cho ngành Giáo dục 15/10/1968-15/10/2013 (lồng ghép trong giờ sinh hoạt đầu tuần). Đây là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức của huyện. Tham dự có tất cả cán bộ, viên chức và học sinh nhà trường.

Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS thị trấn chăm chú lắng nghe những lời căn dặn trong bức thư của chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tân, Trưởng phòng GD&ĐT huyện thông qua toàn văn bức thư của Bác gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên nhân dịp bắt đầu năm học mới 1968-1969. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác trong bức thư cuối cùng Người gửi cho ngành, trong đó nhấn mạnh: "Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn"; "Các cô, các chú, các cháu phải cùng nhau tổ chức và quản lý đời sống vật chất và tinh thần ở các trường học ngày một tốt hơn, tǎng cường bảo đảm sức khoẻ và an toàn"; "Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa"...

Thấm nhuần lời căn dặn của Người, tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh các trường trong huyện Thạnh Phú tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng chỉ đạo của Bác vào công tác quản lý, giảng dạy và học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị; nêu cao phẩm chất đạo đức nhà giáo; đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt", tiếp tục thực hiện nội dung "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Tạo khí thế thi đua sôi nổi, biến nhận thức thành hành động thiết thực, góp phần thực hiện hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2013-2014 trên địa bàn huyện./.

                                                                             Tin, ảnh: Quốc Vinh

Các tin cùng chuyên mục