Huyện Thạnh Phú: Phú Khánh sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 26/6/2018, xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện đến dự.

6 tháng đầu năm 2018, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phú Khánh tiếp tục tập trung lãnh, chỉ đạo xây dựng theo kế hoạch, lộ trình đề ra. Tính đến nay đã thực hiện cơ bản hoàn thành 13 tiêu chí đó là Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Thông tin và truyền thông, Thu nhập, Hộ nghèo, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Giaó dục và Đào tạo, Văn hóa, Y tế, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, Quốc phòng và An ninh trật tự xã hội. Từ nay đến cuối năm 2018, xã Phú Khánh phấn đấu thực hiện đạt thêm 02 tiêu chí gồm: Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bàn nhiều giải pháp thực hiện phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thương, Chủ tịch UBND huyện lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tạo sự đồng thuận trong nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Nâng cao trách nhiệm từng cá nhân cán bộ, công chức, từng ngành từ xã đến ấp trong công tác phối hợp thực hiện, huy động, lồng ghép các nguồn lực nhất là trong cộng đồng dân cư để đầu tư xây dựng các tiêu chí nông thôn mới. Rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí theo lộ trình, dễ làm trước, khó làm sau. Trước mắt chỉnh trang lại khu vực trung tâm xã, phát quang cây xanh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Lê Chẳn

Các tin cùng chuyên mục