Site banner

Kết quả 02 thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự

Theo báo cáo của Công an huyện Thạnh Phú qua 02 năm triển khai thực hiện việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự giai đoạn 2015 – 2017 đã đạt được kết quả đáng khích lệ, địa bàn được xác định chuyển hóa là 02 xã An Thuận và Thạnh Hải.

Theo đó, công tác chuyển hóa địa bàn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung đề ra trong kế hoạch; cấp ủy, chính quyền 02 xã thấy được tầm quan trọng của công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ đó tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện một cách toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Bên cạnh, chú trọng củng cố lại hệ thống chính trị từ xã đến ấp đủ về số lượng và chất lượng góp phần lãnh đạo thực hiện hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở phát hiện xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn chuyển hóa, phạm pháp hình sự được kéo giảm đáng kể xảy ra 8 vụ giảm 5 vụ so với trước khi chuyển hóa địa bàn. Đồng thời, phối hợp tổ chức hơn 300 cuộc tuần tra vũ trang giữ gìn an ninh trật tự; qua đó triệt xóa 14 tụ điểm tệ nạn xã hội, giải tán gần 30 nhóm thanh thiếu niên tụ tập về khuya gây mất trật tự, hơn 60 điểm đánh bạc nhỏ lẽ, nhắc nhở hơn 20 đối tượng uống rượu say càng quấy và 3 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng công an tiến hành lập danh sách hơn 170 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực trật tự xã hội, an toàn giao thông để tiến hành mời gọi giáo dục, răn đe và bàn giao cho các ngành, đoàn thể nhận lãnh kiềm cặp, giáo dục. 

Văn Minh