Site banner

Khảo sát các công trình phòng chống hạn mặn

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam xem bản đồ lấy cấp nước tại đập trạm Thành Triệu (Châu Thành).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam xem bản đồ lấy cấp nước tại đập trạm Thành Triệu (Châu Thành).

Đoàn tiến hành khảo sát đập tạm Thành Triệu (Châu Thành), cống Sa Kê (Mỏ Cày Nam), cống Giồng Luông (Thạnh Phú). Đây là những công trình khởi công từ 2 năm trước nhằm phục vụ công tác phòng chống hạn mặn. Tại thời điểm kiểm tra, các công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng, có thể vận hành đáp ứng nhu cầu ứng phó hạn mặn trong mùa khô 2021-2022. Riêng cống Sa Kê, theo kế hoạch xây dựng đến tháng 7-2022 sẽ hoàn thiện tất cả hạng mục. Hai công trình còn lại đã hoàn thành đảm bảo ngăn mặn trữ ngọt trong mùa mặn năm nay.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát tại cống Giồng Luông (Thạnh Phú).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam khảo sát tại cống Giồng Luông (Thạnh Phú).

Qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá cao công tác chuẩn bị của các ngành, các cấp trong việc chủ động chuẩn bị ứng phó hạn mặn năm nay. Đồng thời biểu dương các đơn vị đã sử dụng, bảo quản tốt các công trình góp phần tiết kiệm chi phí trong công tác ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân khi tình huống hạn mặn diễn ra trong thời gian tới.

“Để phát huy tối đa việc phòng chống hạn mặn trong thời gian tới, hệ thống chính quyền các cấp, người dân thật linh hoạt ứng phó. Đặc biệt hệ thống các cống ngăn mặn phải vận hành đúng thời điểm, đảm bảo sự thống nhất của chính quyền cơ sở. Trong quá trình thực hiện cần thăm dò ý kiến của người dân để đáp ứng nhu cầu và tình hình thực tế. Về lâu dài, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nói chung, để năm 2024-2025 tỉnh hoàn toàn chủ động trong việc trữ nước trong mùa hạn mặn, phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nước sinh hoạt của người dân”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam lưu ý.

Tin, ảnh: Phan Hân