Site banner

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa X

Vừa qua, kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân huyện Ba Tri khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã chính thức khai mạc nhằm tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và định hướng phát triển năm 2016. Ông Nguyễn Văn Trai, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Phạm Văn Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, ông Trương Công Chánh - Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đồng chủ trị kỳ họp. Tham dự kỳ họp còn có ông Trần Ngọc Hải - Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Ba Tri, đại biểu ban ngành, đoàn thể huyện và  toàn thể đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Ông Nguyễn Văn Trai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Ba Tri tiếp tục phát triển. Trên lĩnh vực nông nghiệp, năm qua huyện đã gieo sạ được 37.284 hecta lúa trên 3 vụ sản xuất, sản lượng đạt 171.80 tấn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, huyện đã duy trì tốt số lượng đàn gia súc và gia cầm, trong đó đàn bò đạt trên 82.700 con. Huyện đã triển khai thực hiện dự án phát triển đàn bò sữa tại 6 xã có 959 hộ tham gia với 1.634 con bò cái lai sind. Hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản năm qua tiếp tục mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện huyện có 1.578 tàu khai thác thủy sản, trong đó 1.266 tàu khai thác xa bờ. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác đạt trên 106.800 tấn. Ngoài ra, các lĩnh vực khác đều có nhiều chuyển biến như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 950 tỷ đồng, thu ngân sách gần 152 tỷ đồng; hoạt động thương mại dịch vụ phát triển ổn định, với mức luân chuyển hàng hóa trên 760 tỷ đồng. Công tác triển khai xây dựng xã nông thôn mới cũng được thực hiện khẩn trương và đúng tiến độ. Đáng chú ý là xã Tân Thủy đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức khá phong phú, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị được tập trung và đạt kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục được nâng lên; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm còn 7,23%. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung cao. Chất lượng giáo dục – đào tạo được nâng lên; công tác khám chữa bệnh, phòng ngừa dịch bệnh được quan tâm. Việc kéo giảm hộ nghèo, khắc phục ô nhiễm môi trường, giải quyết việc làm, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thươngvà chăm sóc các đối tượng chính sách được chú trọng. Công tác cải cách hành chính đạt kết quả khá. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện. Công tác quân sự địa phương và an ninh chính trị được giữ vững, thi hành án đạt nhiều kết quả tích cực.

Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân huyện cũng đã biểu quyết thống nhất các nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2016; dự toán phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách giai đoạn 2016-2020; Phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ giai đoạn 2016-2020; Chương trình về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2016-2020; Thực hiện chiến lược biển giai đoạn 2016-2020; Định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách huyện để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 20102020; Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trung tâm xã Mỹ Chánh; Kế hoạch xây dựng tiểu đội dân quân thường trực năm 2016 và Nghị quyết về chương trình hành động giám sát năm 2016.

Minh Đức