Site banner

Thể lệ Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2021

THÔNG BÁO

Thể lệ Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2021

 Căn cứ Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre, Hội đồng xét tặng giải thưởng giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre thông báo thể lệ Giải Báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2021 như sau:

I. Nội dung chủ đề

Biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Biểu dương những tấm gương của tập thể và cá nhân qua các phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”, “Đồng Khởi khởi nghiệp phát triển doanh nghiệp”, “xây dựng nông thôn mới”.

Phê phán đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong đời sống xã hội, nhằm mục đích xây dựng, có tác dụng giáo dục cao.

Các đề tài về truyền thống cách mạng địa phương.

II. Tiêu chuẩn tham dự Giải

1. Tiêu chuẩn về tác phẩm

Là những tác phẩm báo chí có chất lượng cao phản ánh các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh; đảm bảo tính trung thực, khách quan.

2. Điều kiện về tác giả

- Các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có tác phẩm về Bến Tre được đăng hoặc phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cơ quan báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép hoạt động và tuân thủ đúng thể lệ Giải báo chí Sương Nguyệt Anh đều được tham dự Giải.

- Tác giả có tác phẩm tham dự giải không bị các hình thức kỷ luật;

- Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, vi phạm Luật Báo chí và các qui định của pháp luật hiện hành;

- Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, các quyền liên quan theo qui định của pháp luật.

3. Điều kiện về tác phẩm

- Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả gửi tác phẩm dự thi tối đa không quá 5 tác phẩm;

- Các tác phẩm đạt giải cao nhất tại các cuộc thi của Bộ, ngành Trung ương, khu vực và do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thì không tham dự giải;

- Không chấm các tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, tạp văn, truyện ngắn,…), các tác phẩm là công trình nghiên cứu, khảo cứu khoa học, biên soạn tài liệu hoặc dịch thuật;

- Các tác phẩm đã được sử dụng từ 30/4/2020 đến 30/4/2021 trên các phương tiện thông tin đại chúng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép (nếu tác phẩm nhiều kỳ trong đó có các kỳ đã đăng tải hoặc phát sóng trước 30/4 thì được gộp vào các kỳ liền kề để tính thành một tác phẩm dự giải).

III. Thể loại tác phẩm dự Giải

1. Tác phẩm báo in gồm

- Báo in, đặc san, tạp chí (tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn, trao đổi, giới thiệu).

- Phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ, ký báo chí).

- Chính luận (bình luận chuyên đề, bình luận tổng hợp, xã luận).

2. Tác phẩm truyền hình gồm

- Tin, phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ, phóng sự điều tra).

- Phim tài liệu, chương trình chuyên đề, tường thuật, ký sự, tọa đàm).

Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 15 phút.

3. Tác phẩm báo nói (phát thanh) gồm

- Tin, bài (phản ánh, ghi chép, ký phát thanh, phỏng vấn, trao đổi).

- Phóng sự (phóng sự ngắn, phóng sự dài kỳ).

- Bình luận (bình luận chuyên đề, bình luận tổng hợp, xã luận).

- Tường thuật.

Thời lượng mỗi tác phẩm không quá 10 phút.

4. Tác phẩm báo điện tử (tin, bài phản ánh, ghi chép, phỏng vấn) được đăng tải trên môi trường mạng

IV. Hồ sơ gởi tác phẩm dự Giải gồm

- Bản đăng ký tác phẩm dự Giải (theo mẫu).

- Đối với báo in, báo điện tử phải gửi tác phẩm gốc (in một mặt giấy A4, tác phẩm báo điện tử có ghi đường dẫn) và sao chụp tác phẩm đã được sử dụng trên báo.

- Đối với báo nói, báo hình phải gửi đĩa ghi hình, tiếng hoàn chỉnh trên đĩa VCD hoặc DVD, ghi rõ thời gian phát sóng, đài nào đã phát và thời lượng cụ thể, mỗi đĩa chỉ ghi 01 tác phẩm, kèm bản thuyết minh đánh máy trên một mặt giấy A4.

V. Thời gian nhận tác phẩm dự thi

Ban tổ chức bắt đầu nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết giờ làm việc ngày 05 tháng 5 năm 2021.

VI. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre.

Số 20 Lê Quý Đôn, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: (0275).3811686.

Ngoài phong bì cần ghi rõ: tác phẩm dự thi Giải báo chí Sương Nguyệt Anh năm 2021.

VII. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu và số lượng cho mỗi loại hình gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích. Mức thưởng:

- Giải nhất: Mỗi giải thưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm trao giải.

- Giải nhì: Mỗi giải thưởng bằng 7 lần mức lương cơ sở tại thời điểm trao giải.

- Giải ba: Mỗi giải thưởng bằng 4 lần mức lương cơ sở tại thời điểm trao giải.

- Giải khuyến khích: Mỗi giải thưởng bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm trao giải.

Lễ tổng kết, trao giải sẽ tổ chức vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2021).

Hội đồng xét tặng Giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre rất mong toàn thể hội viên Hội Nhà báo và đông đảo các cây bút chuyên và không chuyên nghiệp tích cực tham dự cuộc thi Giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre năm 2021.

HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG GIẢI BÁO CHÍ SƯƠNG NGUYỆT ANH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trịnh Minh Châu

 Giám đốc Sở TTTT