Site banner

Năm 2016 – Bình Đại đạt nhiều kết quả về tiêu chí môi trường

Trong năm 2016, tiêu chí số 17 về môi trường tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện Bình Đại, qua đó, đã đạt nhiều kết quả cao trong bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định một trong những nguyên nhân dân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường như hiện nay là xuất phát từ ý thức của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ chăn nuôi trong việc xả thải ra môi trường và ý thức hộ dân về rác thải chưa cao, gây nên việc ô nhiễm môi trường. Từ đó, huyện đặt ra giải pháp để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường gắn với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trong đó, thực hiện chuyên mục tài nguyên môi trường định kỳ 1 tuần/lần trên sóng truyền thanh huyện, xã. Xây dựng bản tin môi trường 1 tháng/lần.

Đoàn viên, thanh niên huyện hưởng ứng chiến dịch “Hãy làm sạch biển” năm 2016 tại bờ biển xã Thừa Đức

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện phối hợp tổ chức các lớp truyền thông kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho các xã trên địa bàn huyện. Tổ chức treo băng rol tuyên truyền về bảo vệ môi trường tại khu dân cư.

Song song với công tác tuyên truyền, huyện tăng cườngcông tác quản lý, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Huyện phối hợp với ngành chức năng tỉnh tổ chức kiểm tra môi trường các cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ và chăn nuôi tại các xã. Qua kiểm tra đã lập biên bản xử phạt các trường hợp vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng tuyên truyền, phát động người dân tham gia trồng cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường. Qua đó đó đã đông đảo các đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, Cựu chiến binh, người cao tuổi… và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia tích cực. Hàng tháng, các CLB vệ sinh môi trường tại các xã, thị trấn tổ chức ra quân phát hoang bụi rậm, tổng quan vệ sinh, giữ gìn môi trường.

Ngoài ra, trong năm 2016, huyện đầu tư xây dựng hàng rào bao quanh bãi rác xã Long Hòa với kinh phí 116 triệu đồng; Bằng mọi nguồn lực huy động đã xây dựng 803 hố xí hợp vệ sinh cho nhân dân xã Long Hòa với kinh phí7,3 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới là tiêu chí rất khó khăn để hoàn thành. Tuy nhiên, theo sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nỗ lực của nhân dân, tiêu chí môi trường đã đạt được một số kết quả bước đầu khả quan. Trong năm 2016, huyện có thêm 1 xã đạt tiêu chí môi trường, nâng lên hiện nay có 2 xã đạt chuẩn về môi trường, các xã còn lại đều đạt 69% trở lên.

Nhìn chung, việc chú trọng thực hiện công tác môi trường nhằm góp phần giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp. Đồng thời, từng bước nâng cao chất lượng, đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Tuyết Mai