Site banner

Năm 2016 - huyện Bình Đại có 2.366 hộ đạt tiêu chí NDSXKDG các cấp

Trong năm qua, các cấp Hội nông dân huyện Bình Đại đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào trọng tâm của Hội, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Phong trào đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội ở nông thôn, giảm nghèo, tăng thêm hộ nông dân khá, giàu, tạo thêm nhiều công ăn việc làm và cải thiện đời sống cho nhiều hộ nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để giúp nông dân chuyển đổi cây trồng vật nuôi và thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp khảo sát thực địa và tọa đàm tại ấp Bình Phú. Qua buổi tọa đàm, các ngành chuyên môn định hướng, giới thiệu chủng loại và giống cây trồng, vật nuôi phù hợp trên địa bàn ấp Bình Phú như: Mô hình trồng cỏ nuôi bò, dê, trồng dừa, bưởi, nuôi cá nước ngọt… được nông dân đồng tình cao. Hội Nông dân huyện đề nghị Hội Nông dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khảo sát xã Phú Vang và định hướng chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã.

Chú trọng việc định hướng phát triển sản xuất theo tổ hợp tác, trong năm, Hội thành lập 4 tổ liên kết sản xuất tại xã Lộc Thuận, Thới Lai, Bình Thới, Châu Hưng. Lũy kế đến nay, huyện có 49 tổ hợp tác với 940 thành viên, 28 tổ nghề nghiệp, 21 Ban quản lý vùng nuôi.

Hội Nông dân cơ sở phối hợp với Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ sinh học; các ngành chức năng, các Công ty phân bón, các tổ chức phi chính phủ (seeto table, Dự án AMD, Ofam ) tổ chức 83 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật có 2.764 lượt người tham dự và 25 buổi hội thảo với 1.037 người dựnhằm nâng cao hiệu qủa sản xuất cho cán bộ, hội viên, nông dân. Riêng chương trình lục lạc vàng hỗ trợ cho nông dân nghèo xã Thới Lai và Phú Long từ 24 con bò đến nay có 49 con và trong đó 2 hộ thoát nghèo bền vững và 5 hộ cận nghèo.

Viện cây ăn quả Miền Nam hỗ trợ giống và kỹ thuật xã Phú Thuận, Tam Hiệp thực hiện dự án ghép bo với 2,5 ha và trồng mới giống nhãn LD11 với 5ha, 40 gốc nhãn và sẽ hỗ trợ phân thuốc trong thời gian 4 năm; Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ phân thuốc cho 5 hộ dân trồng nhãn Idol xã Long Hòa. Sở nông nghiệp cấp cho 14 hộ tại xã: Thới Lai, Phú Long, Lộc Thuận với 1.810 cây bưởi da xanh trồng trêndiện tích trồng 5,6 ha. Trung tâm ứng dụng Khoa học & Công nghệ tỉnh hỗ trợ 19 hộ nghèo 80 cây bưởi và 10 gốc dừa dứatại xã Long Hòa, Long Định.

Để giúp nông dân là hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển kinh tế, Hội Nông dân huyện giới thiệu cho Ngân hàng chính sách – xã hội cho vay 2.058 hộvới số tiền 34,2 tỷ đồng; giới thiệu nông dân vay với lãi xuất ưu đãi đối với Ngân hàng nông nghiệp hỗ trợ 7 tổ với số tiền 885 triệu đồng; nguồn vốn QHTND của địa phương cho vay 61 hộ với số tiền 505 triệu đồng, quản lý nguồn vốn Trung Ương 1,2 tỷ đồng cho 62 hộ. Bên cạnh đó, hội Nông dân từ huyện đến cơ sở phối hợp mở 13 lớp học nghề chăn nuôi bò, chăn nuôi dê, thợ nề, thuyền trưởng máy trưởng, thợ may…cho 344 học viên. Sau học nghề có 282 học viên có việc làm ổn định. Tổ chức 8 buổi tư vấn lao động và học nghề lao động cho nông dân tại các xã: Phú Vang, Lộc Thuận, Thới Lai; qua tư vấn vận động 4 con em hội viên xuất khẩu sang Nhật. Qua phát động phong trào NDSXKDG năm 2016, huyện có 15.202hộ đăng ký NDSXKD giỏi, đạt 102,9% chỉ tiêu, qua bình xét có 2.366 hộ đạt tiêu chí NDSXKDG các cấp, đạt 15,56% so số hộ đăng ký. Với nhiều giải pháp giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, dự kiến cuối năm 2016 có 333 hộ hội viên thoát nghèo, đạt 21,2% chỉ tiêu.

Tuyết Mai