Site banner

Nông dân Ba Tri bắt đầu vào vụ thu hoạch vụ lúa Thu Đông năm 2015, năng suất bình quân 5,5 đến 6 tấn/ha

Hiện nay, nông dân huyện Ba Tri đang bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa Thu Đông năm 2015, với diện tích đã thu hoạch trên 3.000 hecta chủ yếu ở các địa phương như An Bình Tây, Phú Lễ , Mỹ Nhơn, Mỹ Chánh, Mỹ Thạnh, Mỹ Hòa, Tân Xuân…Nhìn chung tình hình sản xuất vụ lúa Thu Đông năm nay tương đối thuận lợi, lúa sinh tưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh, đảm bảo năng suất. Vụ Thu Đông này ông Võ Văn Bự nông dân xã An Bình Tây sản xuất được 4.500m2, hiện tại ông đã thu hoạch xong, đánh giá về điều kiện sản xuất năm nay ông Võ Văn Bự cho biết “nhìn chung điều kiện sản xuất vụ này khá thuận lợi, mặt dù hồi đầu vụ nắng nóng làm chết lúa non ở một số diện tích, sau đó nông dân tiến hành sạ lại lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh. Ở vụ này, bên cạnh thuận lợi về yếu tố thời tiết, thì người nông dân còn biết áp dụng thành công các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất, sản xuất lúa theo hướng “3 giảm 3 tăng”; theo dõi, quản lý tốt nguồn nước, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh; sử dụng phân, thuốc hóa học hợp lý….nhờ đó trà lúa Thu đông năm nay năng suất đạt khá cao”.

Nông dân Ba Tri đang khẩn trương thu hoạch lúa Thu đông năm 2015

Đánh giá năng suất vụ Thu đông năm nay, anh Trần Văn Phước nông dân xã An Bình Tây cho biết “ năng suất vụ thu đông này  ước đạt từ 5,5 tấn đến 6 tấn/ha, so với năm 2014 năng suất năm nay cao hơn khoảng1 tấn/ha”.

Được biết, trong vụ thu đông năm 2015, toàn huyện Ba Tri gieo sạ trên 12.500 hecta lúa, các giống lúa đưa vào sản xuất gồm: OC 10, OM6162, OM4900, OM9921, OMCS8108… đây là các giống lúa thích hợp với điều kiện canh tác của địa phương, có những tinh năng vượt trội về chất lượng cũng như năng suất.

Ước tính đến thời điểm cuối tháng 12 dương lịch, nông dân sẽ thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa vụ thu đông, để đảm bảo đúng lịch thời vụ xuống giống sản xuất vụ lúa Đông Xuân năm 2015-2016 trên địa bàn huyện.

Trà Dũng