Site banner

Quan tâm xây dựng nhà máy nước để phục vụ nhân dân xã Tam Hiệp

- UBND tỉnh trả lời: Công tác cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp nói chung và trên địa bàn xã Tam Hiệp nói riêng luôn được tỉnh quan tâm thực hiện. Theo đó, trên địa bàn xã Tam Hiệp, năm 2020, UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Thái Sơn thực hiện Dự án cung cấp nước sạch cho xã Tam Hiệp; dự án có công suất giai đoạn 1 là 30m3/giờ, dự kiến hoàn thành năm 2021; giai đoạn 2 là 30m3/giờ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, diện tích đất ngoài thực tế đã bị sạt lở 50% diện tích dự kiến và doanh nghiệp mong muốn được xem xét giao thêm đất để triển khai dự án. Qua rà soát địa phương không còn quỹ đất để giao thêm cho doanh nghiệp, nên tháng 11-2021, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh diện tích đất 6.998,9m2 thành 3.300m2 và xin điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án (giai đoạn 1 dự kiến đi vào hoạt động tháng 3-2021 điều chỉnh đến tháng 12-2022).

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định hồ sơ và trình để xem xét, quyết định nội dung điều chỉnh dự án để nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện và đưa dự án đi vào hoạt động, đảm bảo việc cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân xã Tam Hiệp.

BBT