Tân Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói về Biển Đông

"Hiện nay ở khu vực Biển Đông chúng ta đang cùng với các nước Asean phấn đấu xây dựng thực hiện các tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông trong đó tiếp tục cùng với các nước, với Trung Quốc xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông".

Tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trả lời báo chí khi ông vừa đảm nhận trọng trách mới, trong hoàn cảnh Biển Đông đang có nhiều vấn đề căng thẳng.

Tân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: ĐVO.

Ngay sau khi Quốc hội công bố việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Phạm Bình Minh, bên hành lang Quốc hội, tân Phó Thủ tướng cũng dành ít phút chia sẻ với báo chí.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chia sẻ với báo chí sau khi Quốc hội phê chuẩn chức vụ mới.

* Trước hết xin chúc mừng ông vừa được Quốc hội phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng. Trên cương vị mới xin ông có Kế hoạch hành động gì để đối ngoại Việt Nam phát triển hơn nữa, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả phóng viên báo chí có lời chúc mừng tôi được đảm nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa được Quốc hội phê chuẩn. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm rất lớn lao được Đảng, Nhà nước, Quốc hội giao cho, giúp Thủ tướng trong việc theo dõi, chỉ đạo công tác đối ngoại cũng như hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Công việc đối ngoại đó là triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng thứ XI đã xác định đó là tích cực phát triển xây dựng các khuôn khổ quan hệ của Việt Nam với các nước; đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu đóng góp tích cực vào mục tiêu duy trì hòa bình ổn định để phát triển kinh tế. Thực hiện thắng lợi chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Công tác đối ngoại đóng góp tích cực, chủ động hội nhập quốc tế.

Đây là chương trình lớn thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng mà Đại hội Đảng lần thứ XI đã đề ra. Công việc trong thời gian tới rất nhiều và phải yêu cầu cao để đưa quan hệ của chúng ta xác định khuôn khổ quan hệ với các nước thực sự hiệu quả, đóng góp cho vai trò, vị thế của đất nước chúng ta cao hơn trên trường quốc tế cũng như đóng góp vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

*Thưa ông, cũng là công tác ngoại giao vậy ở vai Bộ trưởng khác gì so với cương vị Phó Thủ tướng? Nó sẽ hỗ trợ gì cho nhau?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: - Bộ trưởng ngoại giao cũng như các bộ trưởng thành viên của Chính phủ đó là công việc của một bộ, ngành. Với cương vị là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng vừa được Quốc hội phê chuẩn là giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo công tác đối ngoại hội nhập quốc tế. Như vậy công tác đối ngoại hội nhập quốc tế lúc này không đơn thuần chỉ bộ ngoại giao mà là công tác của Nhà nước, Chính phủ trên bình diện đất nước, bộ ngành, địa phương.

*Thưa ông công tác đối ngoại không chỉ là đối ngoại nhà nước mà còn của Đảng nữa. Với việc Đảng tín nhiệm và đề cử, giới thiệu ông ra Quốc hội giữ vị trí Phó Thủ tướng phụ trách ngoại giao thì việc phối hợp công tác đối ngoại Đảng ở cương vị ông sẽ như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: - Đối ngoại của Việt Nam chúng ta là ngoại giao nhà nước, Đảng và nhân dân. Đó là 3 lực lượng của công tác đối ngoại. Với việc phê chuẩn của Quốc hội là giúp Thủ tướng theo dõi và chỉ đạo công tác đối ngoại hội nhập quốc tế.

Thưa ông, ông được nhận nhiệm vụ ở vai cao hơn trong hoàn cảnh Biển Đông đang có nhiều vấn đề căng thẳng. Vậy trên trọng trách mới, vấn đề này sẽ được ông lưu ý như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chủ quyền luôn luôn là một vấn đề thiêng liêng của đất nước và bảo vệ chủ quyền đó là một trong những mục tiêu của hoạt động đối ngoại của chúng ta. Hoạt động đối ngoại đóng góp vào bảo vệ chủ quyền đó là duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên thế giới để đảm bảo chủ quyền của chúng ta.

Đồng thời trên trên Biển Đông chúng ta có chủ quyền và quyền chủ quyền. Quyền chủ quyền của chúng ta là trên thềm lục địa, theo Công ước về Luật Biển của Liên hợp Quốc. Việc ngoại giao là đóng góp làm sao duy trì được hòa bình ổn định trên khu vực ở Biển Đông. Đó là một thực tế đóng góp của công tác đối ngoại trong việc thực hiện bảo vệ chủ quyền cũng như quyền chủ quyên của chúng ta trên Biển Đông.

Hiện nay ở khu vực Biển Đông chúng ta đang cùng với các nước Asean phấn đấu xây dựng thực hiện các tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông trong đó tiếp tục cùng với các nước, với Trung Quốc xây dựng bộ quy tắc ứng xử Biển Đông.

Đó là những biện pháp để chúng ta đấu tranh bảo vệ chủ quyền ổn định ở trên Biển Đông cũng như bảo vệ chủ quyền ở thềm lục địa.

*Thưa Phó Thủ tướng, việc xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vào trung tuần tháng 9 sau các cuộc thảo luận liên tục được tổ chức vào khoảng giữa năm 2000 và 2002, hiện nay ASEAN bước vào các cuộc tham vấn, đã có một số nước nhất trí. Vậy bước tiến tiếp theo của chúng ta sẽ là như thế nào?

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Vấn đề Biển Đông trong Asean chúng ta phải quay lại lịch sử từ năm 2002 các nước Asean và Trung Quốc đã ký tuyên bố về các quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Với bộ quy tắc này để giữ các nước có liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông duy trì nguyên trạng và đảm bảo việc thực hiện tuyên bố về các ứng xử. Nhưng cái tuyên bố thì không có tính chất ràng buộc và hiện nay Asean và Trung Quốc đang tham vấn việc xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Chủ quyền luôn luôn là một vấn đề thiêng liêng của đất nước. Ảnh minh họa.

Trên thực tế khi Việt Nam làm điều phối viên của Asean và Trung Quốc từ năm 2009 cho đến 2012, chúng ta đã rất tích cực cùng với các nước Asean xây dựng các thành tố của Bộ quy tắc ứng xử này và các nước trong Asean đã thống nhất với nhau về thành tố của Bộ Quy tắc ứng xử.

Hiện nay chúng ta đang cùng các nước Asean, Trung Quốc để bắt đầu tham vấn. Đây là tiến triển của năm 2013 vừa qua và Trung Quốc đã đồng ý cùng các nước tiến hành tham vấn để bắt đầu đi vào xem xét bộ quy tắc.
Tuy nhiên đây còn là một quá trình. Bởi vì từ tham vấn sang đến thương lượng rồi đi đến ký kết đó là cả một quá trình cố gắng chung cả các nước Asean cũng như Trung Quốc.

Xin trân trọng chúc mừng Phó Thủ tướng!

Nguồn: vietnam.vn

Các tin cùng chuyên mục